E-learning strategie

e-learning strategie

> Ontwerp goede e-learning

Technologie maakt het leren aantrekkelijker, intensiever, toegankelijker en misschien zelfs goedkoper. Maar een team professionals moet een berg werk verzetten om cursusaanbod ‘blended’ te maken.

Blended learning is leren op een manier die aansluit bij de context waarin de lerende leeft, leert en werkt. Technologie maakt de beste mix van leeractiviteiten mogelijk.

Hoe ziet de beste mix eruit voor jouw klanten? Is het de investering waard om cursussen opnieuw te ontwerpen?

Strategieworkshop en ‘lean’ starten

The Lean Startup CycleNiet lang praten, maar zo snel mogelijk ideeën omzetten in een product om lean te starten. In een workshop van een halve dag neem ik je team mee in het model met de schuifjes hierboven. Je leert strategisch denken over leren en technologie. We bedenken een eerste antwoord op de vraag:

Welk voordeel heeft e-learning voor onze klanten?

Daarna passen we dit toe in een ontwerp voor een klein betekenisvol product dat snel te maken is, zodat je leert of dit ontwerp bij de doelgroep aansluit.

Je krijgt een visueel verslag met een uitgewerkt ontwerp voor je eerste e-learningproduct. Daarmee kun je meteen enthousiast aan de bak.

logoingoedberaad.001

E-learningstrategie voor Trainingsbureau In Goed Beraad

De directie van In Goed Beraad realiseert zich dat hun klanten de kroketten bij de lunch misschien niet willen inruilen voor een uur alleen achter de pc. De docénten doen juist graag afstand van de kroket.

Blik mij maar in!

‘Als de cursiten vooraf mijn presentatie bekijken, kunnen we in de bijeenkomst aan de slag met hun eigen cases’, zegt de docent.

Maar ik ben al blij als ik de dag van morgen heb voorbereid!

In Goed Beraad komt niet verder, ondanks alle goede bedoelingen. De trainingen komen nog steeds – netaan – vol, ook zonder ‘e’.

Strategieworkshop

Het IGB-team boekt bij mij de E-learningstrategie workshop. Ik begeleid een gestructureerde en creatieve sessie waarin we kijken naar de kansen voor de best verkochte training:

  • in wat voor taken willen deze mensen beter worden en om welk type leerdoelen gaat het
  • wat voor leerstrategie past daarbij (hoe leren de mensen X het beste)
  • sociale context: welk deel bieden we individueel aan, welk deel in een groep
  • wat gaat online en wat offline
  • wat doen ze in eigen tempo en op eigen tijd en wat doen ze tegelijk
  • welke tools maken dit scenario makkelijk realiseerbaar

We tekenen scenario’s uit. Conclusie: het kleinst mogelijke product is een animatie in delen over verandermethodes, die wordt afgewisseld met korte testjes en afgerond met een opdracht die cursisten insturen. IGB besluit dat ze daarvoor wel de content willen ontwikkelen maar de productie willen uitbesteden. Ik breng hen in contact met professionals die de animaties maken en de media en tools  klaarzetten op hun platform. Ik begeleid ook het offerte- en budgetteringstraject.

Binnen een maand kan IGB de vernieuwde cursus aan klanten aanbieden met de vraag:

 Wij denken dat jullie dit willen. Klopt dat?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *