Leren zeggen wat je bedoelt met infographics

Een rapport van 12 pagina’s, moet ik dat écht allemaal lezen?” Professionals krijgen te veel informatie voor ogen en worden te vaak afgeleid om aandachtig jouw verhaal te lezen. Wil je iets voor elkaar krijgen, dan kom je er niet meer met een lap tekst. Daarom zijn infographics heet. Perfect moment voor Fransien Roovers van Metris Groep om mij te vragen met haar een training Infographics in beleidsteksten te ontwerpen. Ik tekende ook voor de theorie. Pak mee, in H5P (open source authorware voor iedereen), en laat je ook inspireren tot visualiseren.

De doelgroep van deze training bestaat uit beleidsmakers. Doorgaans échte lettervreters, maar een voorhoede snapt dat er beeldtaal nodig is om snel uit te leggen wat ze bedoelen. zij hebben het verlangen om zelf plaatjes te maken en melden zich voor de training. De aanleiding is dat ze beeld in hun tekst willen zetten, om sneller te communiceren met hun doelgroep. In de training ontdekken ze echter dat visualiseren hen zélf helpt, namelijk om om hun gedachten te ordenen en tot de kern te komen.

Onderstaande gevisualiseerde theorie is een soort warming-up. Eerst beeldtaal leren ontcijferen en heb je de code gekraakt, dan kun je zelf gaan verbeelden. Ik denk dat deze uitleg niet alleen voor beleidsmakers nuttig is, maar bijvoorbeeld ook voor docenten en instructie-ontwerpers die in beeld willen uitleggen.

Opbouwen met basisvormen

Infographics kennen een beperkt aantal basisvormen. Ga je er zelf één maken, dan is het slim om te kijken welke vorm het beste bij de kern van je boodschap past. In deze presentatie introduceer ik deze vormen.

Ben je nog niet bekend met H5P, bekijk dan even deze klikuitleg.

Navigeren in een course presentation

Basisvormen herkennen

Om vertrouwd te raken met die basisvormen, kun je deze quiz doen, waarin je van een aantal infographics mag bepalen op welke vorm hij is gebouwd. Je maakt meteen kennis met een grote variatie aan infographics.

Cijfers, mensen, dingen en relaties verbeelden

Die basisvormen zijn de haakjes waaraan je beelden gaat hangen: illustraties, pictogrammen, grafieken en diagrammen. Pijlen en kleuren maken de basisvorm helderder. Ook om beeld te benoemen is taal nodig. Handig om te kennen als je de klus niet in je eentje hoeft te klaren, maar een vormgever gaat briefen.

Analyseer een infographic

Nu heb je de bagage om alle elementen in een infographic te herkennen. Dit is een hele ingewikkelde, gemaakt door Kennisland. Daag jezelf uit met deze hotspot-opdracht. Bedenk eerst wat het is, en klik daarna op de hotspot voor de uitleg. (Ik ben trouwens ook wel benieuwd wat je van deze infographic vindt…)

Zelf verder?

Ga tekenen! De illustraties in de presentaties hierboven heb ik zelf gemaakt. Misschien heb je ook wel eerder tekeningen van mij gezien, bijvoorbeeld het Blendwiel waarmee we blended learning ontwerpen. Ik heb een dag gedaan bij De Betekenaar en meteen daarna het boek Visual Thinking gekocht. Aan het boek heb ik veel meer gehad dan aan die training. Ik ben het gewoon ga doen. Eerst natekenen uit het boek en dan die vormen voor mijn eigen gedachten gebruiken. Ik heb wel aanleg voor beeldend denken, dat is niet iedereen gegeven. Je komt er wel achter.

O ja, en die H5P’s zelf maken? Dat kan je ook. Maar, het gaat niet om het klikken. Net als met tekenen, gaat het niet om een technisch foefje of de lijntjes netjes maken. Weet je wat je wilt bereiken? Dat is dus ontwerpen en daar kan ik je mee helpen.

De eerste groep die Fransiens training heeft gevolgd is nu in het ‘we geven elkaar feedback en helpen elkaar’-stadium. Fransien geeft in november weer een training Infographics in beleidsteksten.

Webinarsoftware kiezen, GoToWebinar of AdobeConnect?

Op 30 januari heeft een groepje LOSMakers twee webinartools uitgeprobeerd, namelijk GoToWebinar met Hedwig Schlotjes-Belle als organisator/presentator en AdobeConnect met Karin Hornstra. Met webinarsoftware kun je zo globaal dezelfde dingen: presenteren op video, slides laten zien en interacteren met je deelnemers via vragen, een chatbox of door mensen de microfoon of camera te geven. Dezelfde functionaliteiten kunnen echter een heel verschillende gebruikerservaring opleveren. En kan echt wel alles met elke tool? Daarom hebben we deze twee tools vergeleken op dezelfde criteria. De deelnemers (zie onderaan voor de namen) hebben na afloop een Google Form ingevuld met hun ervaringen. Hierbij de resultaten.

Wil je voordat je gaat lezen al een indruk hebben van de look en feel beide tools, kijk dan deze video waarin ook een vergelijking wordt gemaakt.

Of bekijk deze screenshots.

screenshotgtw

GoToWebinar

AdobeConnect

AdobeConnect

Inloggen en opstarten

Webinarsoftware draait volledig online, of je moet er een pakketje voor downloaden. Bij de start hadden we het eerste verschil te pakken.

GoToWebinar AdobeConnect
Voor GoToWebinar (GTW) krijg je een uitnodiging van de organisator met een ID voor de sessie. Je gaat naar joinwebinar.com vult de ID in, je emailadres en je voor- en achternaam en dan heb je toegang. GTW is een product van Citrix. Het wil dat je eerst Citrix Receiver downloadt voor je het kunt gebruiken. Veel grote organisaties nemen hun IT-infrastructuur al af van Citrix en daar staat het al op de pc. Citrix downloaden heeft voor niemand problemen opgeleverd. Het verzoek was om ruim tevoren in te loggen en eea te testen. Dat heeft iedereen gedaan. Vlak voor de starttijd werden we er echter weer uitgegooid en was opnieuw inloggen nodig. GTW draait op elke recente browser. Voor AdobeConnect hoeft niets gedownload te worden. De organisator stuurt een link van de sessie. Daar klik je op en je bent ‘binnen’.De software, met name de audio, werkt volgens Karin het beste met Firefox. Ze heeft ervaren dat de combinatie met Chrome soms een slechte ervaring geeft. In de documentatie staan echter geen beperkingen op browsers.Voor iedereen verliep inloggen en opstarten probleemloos.

Kwaliteit audio van presentator en deelnemers

De presentator kunnen horen, is de minimumvereiste voor een geslaagd webinar. Liefst hoor je ook de andere deelnemers. Bij elke tool moet je eerst de software toegang geven tot je microfoon (en webcam). Vervolgens kun je je eigen microfoon open of dicht zetten. Wel fijn om even dicht te doen als je hard moet hoesten bijvoorbeeld of erg hoorbaar ademt, zoals we hebben ervaren. De presentator kan ook de microfoon of webcam van de deelnemers bedienen.

GoToWebinar AdobeConnect
Presentator Hedwig had wat gedoe met haar microfoon. Haar geluid was zachter dan dat van de deelnemers. Ze heeft haar ingebouwde microfoon wat harder kunnen zetten en daarmee was het probleem wel opgelost. Toch was de verstaanbaarheid van de deelnemers (die ‘de microfoon hadden’) beter dan die van de presentator en dat voelt wel gek. Eén deelnemers hoorde ook ruis, maar dat kan de ademhaling zijn geweest van een van de anderen.Het duurde wel 20 minuten voordat we allemaal door hadden hoe de microfoon werkte en we Hedwig goed konden versteen. Hier waren zowel presentator als deelnemers uitstekend verstaanbaar.

Kwaliteit beeld van presentator en deelnemers

De presentator is natuurlijk sowieso in beeld via haar webcam, al kan ze ervoor kiezen zichzelf tijdelijk niet in beeld te laten zien ten faveure van slides of een video die ze wil afspelen. Of deelnemers in beeld zijn, bepaalt de presentator ook met de instellingen die ze vooraf kiest.

GoToWebinar AdobeConnect
Hier is alleen een presentator in beeld en eventueel een panelist. Andere deelnemers zie je niet. Bij onze test was Kristin als panelist naast Hedwig in beeld. De presentator kan andere deelnemers tijdelijk de rol van panalist geven en hen zo in beeld brengen voor de andere deelnemers. Wellicht heeft dit ermee te maken dat GTW vooral voor grotere groepen bedoeld is, waarbij het onwenselijk is dat iedereen in beeld is.GoTo heeft ook een ‘Meeting’variant waarin je in kleine groepen online samenkomt. Dan heeft iedereen standaard zijn webcam en microfoon aan. We hebben nu de Webinarvariant geprobeerd.

 

Hier is de default dat alle deelnemers in beeld zijn, mits het er maximaal XX zijn.Het scherm van AC is opgebouwd uit vensters, zogenaamde ‘pods’. Elke pod bevat een functionaliteit, bij voorbeeld een poll, chatbox of de videobeelden van de deelnemers. De presentator kan tijdens de sessie de schermopbouw aanpassen aan de media die getoond worden of de interactievorm waarop de focus moet liggen. Als de presentator in plaats van de pod waarin de deelnemers op video te zien zijn iets anders toont, moet je de daarna als deelnemer je webcam opnieuw verbinden. Dat is als ergerlijk ervaren. Ook werden twee deelnemers bij het veranderen van het scherm uit de sessie gegooid en moesten opnieuw inloggen.

 Overzichtelijkheid van het scherm

Hoewel GTW en AC een heel verschillende interface hebben, werden deze niet heel verschillend gewaardeerd. Zoals ik bij het onderdeel video al aangaf werkt AC met flexibele ‘pods’ (vensters, zie screenshots). Als er in GTW een poll wordt gepresenteerd, komt deze als een pop-up over je scherm heen (kan hier geen afbeelding van vinden). In AC verschijnt deze in een apart venster.

Het is me wel opgevallen dat we bij AC eerder de goede knop hadden gevonden waarmee je je microfoon bedient dan bij GTW. Bij GTW moet je een paneeltje uitschuiven om bij die knoppen te komen.

Media tonen tijdens de sessie

Net als in een face 2 face presentatie kunnen er slides getoond worden of een document dat de deelnemers gezamenlijk reviewen. Ook kun je een video afspelen. Verder kun je nog denken aan de mogelijkheid om je scherm te delen. Dat laatste is uiteraard erg handig als je wilt uitleggen hoe software werkt. We hebben in beide tools media bekeken.

GoToWebinar AdobeConnect
Hedwig had enkele slides klaar staan van een vorige sessie. Deze konden alleen in bewerkingsmodus getoond worden en niet in afspeelmodus, waardoor ze het venster niet mooi vulden. Als ze de slides afspeelt, schuiven ze over de video van presentator en panelist heen.We hebben ook een videofragment van YouTube bekeken. Dat kwam schokkerig over. Het delen van het scherm werkte wel, maar het was zo klein dat lezen een uitdaging was voor deze middelbare deelnemers. Karin toonde ook slides in het grootste venster en deelde haar scherm.Je kunt in AC niet live een video streamen van YouTube of Vimeo. Je moet hem downloaden, converteren naar mp4 en dan kun je hem afspelen. We hebben dat uitgeprobeerd. We hoorden eerst een echo. Toen we allemaal onze microfoon uitzetten, was dat opgelost en was de kwaliteit goed.

Interactie tussen presentator en deelnemers en deelnemers onderling

Wat een webinar interessant maakt, is dat je contact met elkaar kunt hebben via allerlei kanalen: je kunt elkaar horen, soms ook zien, open vragen beantwoorden die de presentator stelt, een antwoord kiezen in een poll of met elkaar chatten. Als organisator bepaal je naar gelang het doel van je sessie en de omvang van de groep wat je gaat inzetten. Je kunt vragen en polls klaarzetten en maakt een draaiboek, zoals je dat in een face 2 face workshop ook zou doen. Ook hiervan hebben we de meeste smaken geproefd. Hier hebben we de grootste verschillen ervaren.

GoToWebinar AdobeConnect
Presentator Hedwig stelde open vragen. We konden echter elkaars antwoorden niet zien. We konden wel vragen in een box typen, maar zagen niet de vragen die anderen stelden. Hedwig reageerde ook niet op de vragen.Kristin had de rol van panelist maar had geen extra bevoegdheden in de interactie. De tijd die ons ter beschikking stond was nu te kort om de procestaken goed te verdelen.De interactiemogelijkheden via audio zijn  beperkt in de Webinarvariant. Er kan maar een klein aantal microfoons tegelijk open staan. Vrij willekeurig stonden de microfoons van sommige deelnemers open en andere dicht. Dan kon je dus niets zeggen. Deelnemers hadden het gevoel afgesloten te zijn van de conversatie die liep tussen de mensen die wel konden praten. Dat demotiveert.Ook via video is er geen interactie mogelijk. Als je elkaar niet kunt zien, verlies je contact: ‘Wie zijn hier eigenlijk?’

De interactie die als goed werd ervaren, waren de polls (mc-vragen) waarvan Hedwig de uitkomsten kon laten zien.

Het bleek dat Hedwig de instellingen van een vorige sessie had gekopieerd waardoor de Question en Chatfunctionaliteiten dicht stonden. Ze zijn er dus wel in GTW.

AC kent heel veel mogelijkheden, ook bijvoorbeeld een whiteboard waar je met zijn allen op kan tekenen. In Breakout rooms kan de organisator zijn deelnemers in subgroepjes aan het werk zetten met een opdracht. Zij krijgen dan een eigen chatbox en kunnen direct met elkaar praten zonder de anderen te storen.Een andere, heel leuke vorm van interactie waar Karin ons op wees, zijn de statusopties. Elke deelnemer kan een aantal icoontjes bedienen voor Voor of Tegen, Hand opsteken, Applaus geven, Even weg, etc.

Een van ons vond dat de poll er mooier uitzag in GTW dan in AC.

Kortom, er kan in AC heel veel in al die pods. Het wordt ervaren als professioneel en heel dynamisch, maar roept ook de vraag op of je dit allemaal een beetje vlot onder de knie hebt.

Gebruiken of niet en waarom

Ten slotte de hamvraag: voor welke tool kies je?

GoToWebinar AdobeConnect
Drie deelnemers schatten de kans op gebruik in op 0 tot 20%, één op 50% en één op 80-100%.Ik citeer de evaluaties:

 • Te weinig mogelijkheden
 • Het gebrek aan interactiviteit en het design dat me niet aansprak.
 • Een mooie tool maar lijkt te beperkt en als gebruiker minder aantrekkelijk.
 • De eenzijdige communicatie maakt de toepasbaarheid beperkt. Maar bij andere webinars heb ik de ervaring, dat je altijd in GTW kunt komen; nooit problemen met inloggen en dat is een voordeel. Je moet wel erg goed presenteren voor de camera om te blijven boeien, maar dat is te leren uiteraard!
 • Ik maak gebruik van meerdere tools, ook GoToWebinar zal voor een bepaalde doelgroep de ideale tool zijn.
 • Hedwig vindt GTW stabiel en eenvoudig in gebruik.
Hier twee maal 80-100%, drie keer 50% en één keer 0-20%.

 • Het werken met de pods maakt je sessie heel dynamisch. Het lijkt of er geen beperkingen zijn op wat je zou willen doen.
  Fijn dat je niets hoeft te installeren. Bij GTW moet je eerst Citrix downloaden (al gaat dat wel heel snel).
 • Positief qua mogelijkheden of interactiviteit, maar ik wil nog verder kijken naar andere webinartools.
 • Komt professioneel over. Gebruikersvriendelijk. Veel mogelijkheden. Jammer van de YouTube-filmpjes die je moet omzetten naar mp4.
 • Ik vind de mogelijkheden en het scherm zeer goed, maar het platform zelf nogal instabiel. Ik werd er 3 of 4 keer uitgegooid en een andere deelnemer ook.

 

Ik sluit af met enkele algemene opmerkingen van deelnemers:

 • “Handig om nog iets eerder te horen over gebruik Firefox voor AC. Heb het snel geïnstalleerd maar moest wennen aan de nieuwe knoppen en beeldscherm.
  Fijn dat er een derde ondersteuner was Steven. Zeker als je twee tools uitprobeert. Verder enorm leerzaam en bruikbaar in mijn denkproef over gebruik van webinars.”
 • “GTW is echt voor webinars, en minder geschikt voor de vorm die wij tijdens de toolverkenning kozen. Daardoor komt GTW er negatiever uit dan het verdient; ik las in een vergelijkend artikel, dat GTW de Rolls Royce onder de tools is. Dat vind ik nogal overdreven.”
 • “Ik ken beide tools, en was in de veronderstelling dat ik nog niet alles gezien had van GoToWebinar, dat er nog verborgen mogelijkheden waren. Maar die zijn er niet. Een hele cleane tool om webinars/presentaties te geven aan grote groepen zonder audio. En ik begrijp dat het dan ook goed werkt.”
 • “Mijn voorkeur gaat uit naar AC. Liever een speeltuin met onbegrensde mogelijkheden waarin je sommige attracties overslaat, dan ergens mee willen spelen en het niet kunnen vinden.”

Wat komt er kijken bij de voorbereiding?

Karin heeft verteld hoe ze een webinar voorbereidt. Vaak begeleidt ze een presentator die zelf minder ervaren is met de tool. “We bepalen hoe het webinar/de training er uit komt te zien. Dan gaat het om de afwisseling van presentaties met foto’s en videomateriaal en hoe de schermen en pods worden gebruikt voor interactie. Ik zet alles klaar en voer een test uit met de presentator waarna ik soms nog wat aanpas. Je kunt via AC uitnodigingen verzenden maar daar maak ik geen gebruik van. Ik maak zelf uitnodigingen met schermprints.”

Ook de voorbereiding vlak voor de start is belangrijk:

 • scherm wachtkamer instellen
 • presentator rechten geven
 • deelnemersrechten instellen
 • alle applicaties afsluiten (Skype, FaceTime, Outlook etcetera en start mijn computer opnieuw op voor elk webinar.
 • check op storende geluidjes
 • mobiel uit, vaste telefoon uit
 • met presentator beeld en geluid checken

Ten slotte, ook niet onbelangrijk, wat kost het?

Hedwig betaalt € 936,00 per jaar (€ 78,00 euro ex BTW per maand) voor GTW. Je kunt gratis een maand een proefdraaien. Adobe Connect kost € 436,00 per jaar, (€ 55,00 per maand). Ook deze kun je gratis een maand proberen.

Op LinkedIn kun je de discussie naar aanleiding van deze verkenning lezen. Hierin worden andere tools genoemd (WebEx, Clickwebinar) en of je een training nodig hebt.

Deelnemers: Steven Scheer (technische assistentie), Kristin Dekkers, Fransien Roovers, Joyce Cordus, Gerlanda Dirksen en Isabelle Langeveld

 

Samen een vaardigheidstraining maken en ‘sociaal leren’?

opensourceproject

Wikipedia, Linux en natuurlijk Moodle; allemaal producten waarvoor velen hun kennis en inspanning hebben gedeeld. Ze hebben het samen gemaakt, omdat ze het graag wilden hebben en het niet alleen wilden of konden doen. Waarom niet een training ontwikkelen als open source project? Ik denk als resultaat aan het hele pakket dat je nodig hebt om mensen een vaardigheid te laten ontwikkelen: oefeningen, theorie, checklists, draaiboek voor de begeleider. We maken alles in gezamenlijkheid. Als we klaar zijn kunnen trainers en cursisten  zo aan de bak. Ik ben heel nieuwsgierig of dit lukt, en als jij dat ook bent, doe je mee. In dit artikel hoop ik je te enthousiasmeren om online steentjes bij te dragen. Als er over een tijdje een heel mooie training staat, vind ik dat fantastisch, maar waar het mij vooral om gaat is het samen leren.

Waarom een vaardigheidstraining?

Vaardigheden als onderhandelen of omgaan met emoties, vragen veel leertijd. Van ‘onbewust-onbekwaam’ naar ‘onbewust-bekwaam’ is een lange weg. Die moet je afleggen om succesvol te zijn in je werk. Of je nu uitgever, web-developer of verpleegkundige bent, zonder je ‘soft-skills’ komt je vakmanschap niet tot zijn recht. Toch is er in organisaties bar weinig tijd voor. De beslissers over HRD zien wel het belang. Een communicatietraining aanbieden is een vertrouwde reflex bij ontevredenheid over cultuur of prestaties. Het effect van het aanbod waarvoor meestal wordt gekozen (dagje oefenen in een zaaltje) is echter twijfelachtig. De behoefte aan een trainingsaanpak voor vaardigheden die wél effectief is en toch betaalbaar is heel groot.

Welke vaardigheid?

collagepresenteren.004

Ik heb gekozen voor de vaardigheid ‘Presenteren’. In een volgende post licht ik mijn keuze toe. Nu in het kort: het is relevant, herkenbaar, gevoelig en multimediaal.

Een klus voor een multidisciplinair team

Een goede training ontwikkelen waarvan deelnemers bij het eindpunt zeggen: ‘Wow, nu doe ik echt iets wat ik nog niet kon en ik zie het effect in mijn werk!’ is moeilijk. Je hebt er een rijke leeromgeving voor nodig met veel verschillende leeractiviteiten in een helder ontwerp.

Je kunt denken aan activiteiten als: een webinar om te leren wat een presentatie effectief maakt, voorbeelden van presentaties op video analyseren, jezelf opnemen op de webcam om naar je eigen gedrag te kijken, elkaar online feedback geven, coaching via Skype, samen schrijven aan het verhaal…

Het gaat echter niet om de middelen maar om antwoord op de vraag waarom je een middel inzet. Waarom verwachten we dat deelnemers in de leeractiviteit meegaan en er beter van leren presenteren? Daarvoor is diepgaand inzicht in de moeilijkheden van presenteren nodig en daarmee in de didactiek ervan. Wanneer helpt samen oefenen en wat kunnen mensen beter alleen doen? Hoe goed kunnen peers elkaar feedback geven?

Uit ervaring weet ik dat de kleinste missers je mooie trainingsplan kunnen verknoeien. Technisch mogen er geen belemmeringen zijn, opdrachten moeten helder en motiverend zijn, de sfeer veilig, theorie aantrekkelijk gepresenteerd, de volgorde moet kloppen, mensen willen graag op maat leren dus ze moeten iets te kiezen hebben en steeds weten hoe ver ze zijn en wat ze al kunnen.

Kortom, de eisen zijn hoog.

Wat laten we niet aan kansen liggen, als we proberen dat alles in ons eentje te bedenken en maken? We hebben elkaars kennis en ervaring nodig om een ijzersterke training te maken.

Zelf heb ik presentatietrainingen gegeven op de HvA en het onderwerp ‘briefen’ (een variant van presenteren) in een opleiding voor de Douane verwerkt. Reflecteren op dit soort ervaring levert bruikbare inzichten op.

boeken.002Zoals elke professional in opleidingsland heb ik een rij boeken in de kast staan, maar hard bewijs is daar zelden in te vinden. Wel heel veel modellen en hier en daar wat ontwerpprincipes die we kunnen uitproberen. Dit zijn boeken die ik gebruik, wat heeft jou geholpen?

Kunnen we zelf sociaal leren?

Geïnspireerd door het boek En nu online, waarin de auteurs de mogelijkheden van social media om collectief te leren beschrijven, wil ik daarmee experimenteren. Ik heb een blog en een Twitteraccount, we kunnen op Google Drive bestanden delen, ik heb de nieuwste versie van Moodle (open source elektronische leeromgeving, zie Moodle.org) online staan. Wat hebben we nog meer nodig om samen te leren en te creëren? Ook hier zijn het niet de middelen, maar de motivatie.

Wat je ook leest over leren, al sinds de jaren ’70 wordt ingezet op sociaal leren. In het hbo is projectonderwijs niet meer weg te denken. Luister gesprekken tussen studenten in de trein af en je voelt medelijden met hun samenwerkingsleed. Ook op het werk moeten we elkaar coachen, instructie en feedback geven, maar in de praktijk zie je toch weinig succeservaringen. Breng je het in bij een opleiding, dan ontmoet je weerstand, zowel bij trainers als deelnemers. Men wil elkaar niet zomaar helpen. Alleen bij kinderen gaat het nog vanzelf.

Kunnen wij als professionals in opleiden het zelf eigenlijk, sociaal-constructief leren? Ik denk dat dit experiment vraagt om een verandering bij onszelf. Als je je brood verdient met je kennis, heb je de neiging die voor jezelf te houden. Je professionele basis zit echter in competenties die met jezelf vergroeid zijn en die niemand je kan afpakken. Maar dat is maar een stuk van wat je nodig hebt voor die fantastische blended training. Je weet en kunt niet alles. Dat hoeft ook niet. Aanvaard dat en werk samen.

Wie hoop ik te bereiken?

Mijn verlanglijstje:

 • ervaren trainers die los willen komen van ‘de dag in het zaaltje’ en behoefte hebben aan een blended training ‘Presenteren’
 • mensen die vanuit HRD kijken naar ontwikkeling van vaardigheden in het werk
 • beslissers over faciliteiten voor leren in een organisatie
 • opleidingsontwerpers die ook willen weten ‘wat werkt’ als het gaat om de keuze voor en vormgeving van leeractiviteiten
 • wetenschappers die het effect van leerstrategieën voor vaardigheidsontwikkeling onderzoeken, b.v. modelling, peer feedback met en zonder gebruik van video
 • social media deskundigen die willen helpen om succesvol collectief te leren
 • user interface designers die feeling hebben met leeromgevingen
 • makers van instructievideo’s
 • grafisch vormgevers met instructie als specialisatie
 • last but not least, Moodleaars die willen experimenten met plug ins en leeractiviteiten waarin deelnemers video en audio delen en die een drempelloze Moode-ervaring willen creëren (laten we eens presenteren wat je echt met Moodle kan als je voorbij de SCORM-pakketten denkt)

Eh, Moodle?

Werk je niet met Moodle, laat je dan niet afschrikken. Wat we gaan onderzoeken en maken, kun je in elke leeromgeving toepassen. Ik denk dat de ideeën achter het ontwerp belangrijker zijn dan de techniek. Als Moodle-consultant ben ik wel heel gemotiveerd om de mogelijkheden van Moodle zo goed mogelijk te benutten. Sla dat deel van het experiment gewoon over als Moodle je niet boeit.

Hoe doen we het?

Methodiek

Het is wel fijn om een methodiek te hebben. Ik vertrouw ons toe aan twee van de boeken in de verzameling hierboven, namelijk Trainingen ontwerpen van Karin de Galan en E-learning by design van William Horton. De Galan heeft een goed recept voor het ontwikkelen van communicatietrainingen (maar in haar wereld lijkt internet niet te bestaan). Horton heeft een beproefde en logische aanpak voor het ontwerp van e-learning. Ik ga proberen hen te verenigen in een stappenplan. Komt in een volgende post. Voel je dan vrij om in te breken in de methodiek. Ieder heeft zo zijn eigen aanpak en ook daarin kunnen we van elkaar leren.

Casus met opdrachtgever

Ook lijkt het me handig om vanuit een casus te werken. Als we een herkenbare opdrachtgever met een behoefte voor ons zien, kunnen we concreet zijn. We kunnen deze man of vrouw samen ‘aankleden’ met eigen, wensen en een houding t.a.v. leren in organisaties waar we vaak mee te kampen hebben. Misschien willen deelnemers aan dit experiment zelfs de rol van opdrachtgever spelen en de randvoorwaarden waarmee we ontwikkelen bepalen. Zij kunnen de ontwerpideeën beoordelen zoals een opdrachtgever dat ook zou doen. Doen we zelf ook nog een rollenspel. Ik heb gekozen voor de Belastingdienst als fictieve opdrachtgever.

Wielen die al draaien

Laten we in elk geval kritisch kijken naar blended methodieken die al ontwikkeld zijn. Ik ga begin september praten met Mark Hommes, universitair docent Psychologie aan de OU. Hij publiceerde samen met Henk T. van der Molen van de EUR het artikel Effects of a Self-instruction Communication Skills Training on Skills, Self-efficacy, Motivation, and Transfer. Inmiddels is Mark een stuk verder met zijn onderzoek.

Ook zullen we kijken naar de HIT-methode van Cirquest en naar de methode van Traintool. Als het wiel er al is…

Onze tools

Qua praktisch: ik zet de commentfunctie op mijn blog open, dus je kunt onder elke post meedenken. Via Twitter, hashtag #blvdghtr (afkorting van ‘blended vaardigheidstraining’) kunnen we kort en snel discussiëren. Als we ‘assets’ (teksten voor opdrachten, theorie, scenario’s etc) gaan maken, delen we die via Google Drive. Dit is makkelijk aan Moodle te koppelen als repository en je kunt bestanden daaruit ook overnemen naar je eigen omgeving. Want wat we samen maken, kunnen we allen gebruiken.

Doe je mee?

Laat me via Twitter – @helderenwijzer – weten of je wilt meedenken en -ontwikkelen, of schrijf een comment onder deze post. Ken je mensen die dit volgens jou een gaaf initiatief vinden, spread the word…

Inmiddels (10-9) heb ik de aanpak nader uitgewerkt. Hoe wil je meedoen?