Presenteer je boeiender na één uur oefenen?

Quote

boeiend presenteren, scrum meeting, jonge vrouw presenteert voor mannen, presenteren in ITIedereen kan aanstekelijk leren presenteren. Eén uur intensief online oefenen met je eigen presentatie is vaak al genoeg. Hoe kan dat?

Introverte Sara pakt de vloer

Stel je de jonge webdeveloper voor op de foto hierboven. Sara heeft voor een studie informatica gekozen omdat ze van puzzelen houdt. Al op de basisschool programmeerde ze robotjes en legde ze een systeem aan om haar vissen automatisch te voeren. Op de voorgrond treden is nooit haar hobby geworden, al vindt ze het wel leuk om te laten zien wat je met programmeren kan. Nu werkt Sara in een klein tech-bedrijf, waar natuurlijk volgens SCRUM wordt gebouwd. De klant is vaak aanwezig bij de meetings. Net als haar collega’s moet Sara kort en duidelijk kunnen vertellen wat ze heeft gedaan en de klant kordaat een beslissing voorleggen. Dat gaat best redelijk. Ze weet prima  wat er moet gebeuren. Toch ziet ze vaker dan haar lief is de aandacht afdwalen en worden er besluiten genomen die haar onaangenaam verrassen. Ze heeft het toch goed uitgelegd? Haar collega Tom biedt aan om ‘s ochtends vroeger naar kantoor te komen om met haar te oefenen. Het gaat elke dag beter, beknoptere tekst, meer volume, de mensen aankijken, concrete vragen stellen vanuit haar innerlijke motivatie voor de software die ze aan het maken zijn. Ze krijgt er plezier in! Je ziet hoe ze nu voor de groep staat. Tom is een goede coach. De klant en haar teamleden luisteren nu goed en kunnen meteen knopen doorhakken. Haar enthousiasme is aanstekelijk. Sara is nog even introvert, maar kan wel contact maken met haar boodschap. Wie weet presenteert ze over 10 jaar op een TEDx een doorbraak in de manier waarop we het web verder ontwikkelen!

Niet iedereen heeft een aardige Tom op kantoor. Hoe leer je dan om je zegje te doen als het er echt toe doet? Een training van een dag, zoals er zoveel worden aangeboden, helpt Sara niet. Ze zal zoveel mogelijk onder de oefeningen uit proberen te komen. Wat is de beste manier om aanstekelijk te leren presenteren? Kan het zonder boek, zonder lange training, met de inzet van online technologie?

Wij, organisatieverbeteraar, klassiek zangeres/performer en instructie-ontwerper, knoopten onze kennis en ervaring met presenteren aan elkaar. We vonden de volgende waarheid over presenteren. In een aanstekelijke presentatie vallen kernboodschap, verhaal, expressie en beeld volledig samen, als antwoord op een centrale vraag die zowel voor de presentator als voor haar publiek van belang is.

Motivatie is de sleutel.

Aanstekelijk presenteren door sterke motivatie

De motivatie van een presentator om een antwoord te presenteren op een centrale vraag verbindt kern, verhaal, expressie en beeld. Waarom wil de presentator voor die groep mensen gaan staan? Die motivatie is de bron waaruit de presentator put. Ze heeft een boodschap waarmee ze iets wil veranderen bij het publiek. Als haar toehoorders de boodschap overnemen en omzetten in actie, wordt hun werk of zelfs hun leven daar beter van. En dat zit ook in kleine dingen, zoals een besluit over een knop in de user interface op het werk van Sara en Tom.

Als die motivatie helder is, is de kern ook gevonden.

Ik wil dit verhaal vertellen omdat ik geloof dat…

Persoonlijk presenteren

Het wordt dan een persoonlijk verhaal, waar expressie en beelden heel natuurlijk uit voortvloeien. In dat verhaal spelen mensen de hoofdrol. Hun emotie zien we terug in de expressie van de presentator. Wat zij meemaken is gevisualiseerd op de slides. Als de presentator ervoor kiest om geen slides te gebruiken, kan hij beelden oproepen op met het verhaal dat zij vertelt.

Idealiter valt de motivatie van de presentator om dit verhaal te vertellen samen met die van het publiek, om ernaar te luisteren. De presentatie gaat dan immers over datgene wat de presentator met haar publiek emotioneel verbindt: de wens om samen op zoek te zijn naar een antwoord op de centrale vraag, waarmee we beter kunnen worden. Of dat is gelukt, blijkt overduidelijk uit de reactie van het publiek.

In onderstaand fragment van een speech van Obama uit 2008 zie je hoe een krachtige kern tevoorschijn komt uit een grappig verhaal dat heel visueel verteld wordt.

Kippenvel!

Waardoor ga je nu helemaal tintelen? Want dat gevoel krijg je gegarandeerd. Zeker nu we met angst en beven naar het succes van Donald Trump kijken.

Obama in 2008, Fire up! Ready to go! (Roep dit vijf keer heel hard voordat je gaat presenteren om jezelf op te warmen.)

Presentator en publiek delen een belang

Dat gevoel van samen op zoek zijn is essentieel. Zowel presentator als publiek zijn meestal op elkaar voorbereid als ze samen komenk. De presentatie is onderdeel van een conferentie over een domein dat een groep mensen interesseert. De presentator kan dus onderzoek doen naar de voorkennis en interesse van zijn toehoorders. Deze luisteraars kunnen vooraf een introductie op de presentatie lezen en een min of meer bewuste keuze maken om te gaan luisteren.

Het is aan de presentator om zo vroeg mogelijk in zijn presentatie de verwachting in te lossen dat zij en haar publiek geïnteresseerd zijn in een antwoord op dezelfde vraag. Wij zien dit als een kernvaardigheid van een goede presentator.

Het verschil tussen een matige en een aanstekelijke presentatie

Deze gezamenlijk ontdekte waarheid achter een boeiende presentatie was voor ons nieuw. Nu dit voor ons eenmaal zo helder is, zien we deze congruentie direct in een goede presentatie en missen we het ook meteen in een presentatie die niet aankomt. Let maar eens op als je binnenkort naar een presentatie kijkt. Je bent geboeid als je moeiteloos kunt doorvertellen wat het antwoord is van de centrale vraag van de presentator en waarom dat belangrijk is. De presentator is er daarin geslaagd doordat zijn expressie en zijn beelden samen vielen in elke stap van zijn verhaal.

Beter presenteren door persoonlijke coaching bij het oefenen

Hoe dragen we deze expertise over, zodat professionals die beter willen leren presenteren het zelf kunnen toepassen?

Amanda Palmer in 2013, The Art of Asking, 7,769,466 views na uren en uren oefenen en feedback bespreken

Goed presenteren leer je door heel veel te oefenen. Lees de blog van Amanda Palmer er maar op na. Zij stal de show op TED in 2013. In de vier maanden voorafgaand aan de Ted conferentie heeft ze haar presentatie tientallen keren geoefend, voor de spiegel in haar eentje, maar ook voor allerlei verschillende groepjes luisteraars die haar hielpen om haar 12 minuten op het podium onvergetelijk te maken. De feedback op die specifieke presentatie heeft haar succes gebracht, niet een presentatietraining van een dag bij een of ander opleidingsinstituut.

Eigen presentatie verbeteren

Daarom werken wij als presentatiecoaches ook altijd met de presentatie van de deelnemer. De uitgangssituatie is dat hij of zij heel binnenkort een boodschap heeft over te dragen die veel belang heeft, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar publiek. In een oefensessie van 1 uur proberen wij niet onze eigen expertise over te dragen, maar zoeken we heel gericht naar de expertise van de presentator. Natuurlijk heeft zij kennis van haar onderwerp maar dat is niet het voornaamste. Zij is expert in haar eigen motivatie om een antwoord te delen met haar publiek. We noemen dit oplossingsgericht feedback geven.

Dat wil zeggen dat de oplossing om van een matige presentatie een goede te maken al in de deelnemer aanwezig is. Ons gesprek is erop gericht om die te vinden. Dankzij deze methode kunnen wij een deelnemer helpen om met een gerust hart het (virtuele) podium op te gaan. Het maakt daarbij niet uit of de presentator live voor publiek gaat staan of via een camera presenteert.

Waarom het werkt: zelf bepalen wat er beter wordt aan de presentatie

De kern is dat de deelnemer haar eigen leerproces stuurt. Aan het begin van de oefensessie verzamelen we de feiten die noodzakelijk zijn om gericht aan de presentatie te werken. Denk hierbij aan de lengte van de presentatie, kenmerken van het publiek, de zaal waarin, of de website waarop, gepresenteerd wordt en wat er voor en na de presentatie geprogrammeerd is. Daarna stappen we direct over op de motivatie van de deelnemer om te oefenen met haar presentatie. De centrale vraag die wij stellen is:

Wat zou het mooiste zijn om te bereiken, vandaag?

 

Opbouw van de online oefensessie

Dit startgesprek duurt niet langer dan nodig is om zeker te weten dat coach en deelnemer aan dezelfde vraag gaan werken.

Vervolgens nodigen we deelnemer uit om de eerste 5 minuten van haar presentatie te geven. We kijken naar de inleiding en het begin van het midden. Hierbij laat zij natuurlijk ook de slides zien die ze heeft voorbereid. Deze 5 minuten zijn genoeg om samen vast te stellen wat de centrale vraag is die in de presentatie beantwoord wordt en wat het belang daarvan is, voor de presentator en voor het publiek. Het tweede half uur van de sessie gebruiken we om de feedback te bespreken.

Online presentatie oefenen , presentatie oefenen met Skype, met Skype slides presenteren, efficiënt presentatie oefenen met SkypeTijdens de oefensessie presenteert de deelnemer haar slides

Wàt we aansnijden en hòe we dat verwoorden, wordt uiteraard helemaal bepaald door de verwachting die de deelnemer aan het begin heeft uitgesproken. Elke deelnemer heeft al presentatievaardigheid ontwikkeld waar zij op gaat verder bouwen. Het is een masterclass. Daarom benoemen we eerst wat ons aanspreekt. We bevestigen dus eerst wat al goed gaat. Altijd gaat het dan om de combinatie van inhoud, verhaalopbouw, expressie en beeld. Hoe is de motivatie van de presentator voor haar kernboodschap hoorbaar en zichtbaar? En, versterken de vier elementen van een goede presentatie elkaar?

Eigen bronnen voor beter presenteren aanboren

We vatten het gesprek samen in enkele concrete adviezen die in de vaak beperkte tijd die de deelnemer nog heeft uitvoerbaar zijn. We streven ernaar om tijd over te houden om nog een klein gedeelte van het begin van de presentatie te oefenen en daarin direct de adviezen toe te passen.

De deelnemer voelt zelf dat het werkt. Onze ervaring is dat onze deelnemers dan de sessie zo snel mogelijk willen afsluiten om verder te kunnen werken aan de presentatie. Toch vragen we dan nog even geduld om samen te controleren of de deelnemer met de sessie heeft bereikt waar zij op hoopte.

Dat klinkt eenvoudig hè? Dat is het ook. Maar alleen na heel lange oefenen in de vaardigheid van oplossingsgerichte feedback geven.

Volledig online oefenen met presenteren

Onze werkwijze is volledig online. Dat is natuurlijk ook oplossingsgericht. We hebben gemerkt dat het resultaat van onze sessies minstens even goed is, als we online werken via Skype. Bovendien valt deze ‘cameravoering’, waarin de presentator alleen met haar bovenlijf in beeld is, vaak samen met de manier waarop haar publiek haar ziet. Denk aan een webcollege dat op video wordt opgenomen, korte presentaties als onderdeel van een e-learningmodule of een filmpje waarin een sollicitant zich aan een werkgever presenteert. Niemand hoeft te reizen. Het is makkelijk op korte termijn in te plannen op een tijdstip dat de deelnemer goed uitkomt. We nemen de hele sessie op zodat de deelnemer zichzelf nog eens kan terugzien en op de feedback kan kauwen.

Wat is de beste methode om beter te leren presenteren?

Een online oefensessie, met een presentatie die voor de deelnemer echt heel belangrijk is,waarin we de innerlijke motivatie vinden en die gepland is vlak voordat zij het podium op moet, is de beste methode om beter te leren presenteren. Net als Sara oefen je met een boodschap die er voor jou écht toe doet. Dat het werkt, ontdek je zelf als je een oefensessie boekt bij generale.nu.

Wij zijn Kristin Dekkers, Quirine Melssen en Isabelle Langeveld.

Generale.nu, beste blend voor leren presenteren

De beste blend als ambitie

Anderhalf jaar geleden heb ik een clubje mensen bij elkaar verzameld met als doel om de beste blend voor presenteren te ontwikkelen. Wat ons bond was een zoektocht naar de beste blend van leeractiviteiten, live en online, met inzet van digitale tools om een super effectief leertraject te ontwikkelen, voor presenteren. Ook wilden we van elkaar leren. We hebben de beste blend ontworpen:

Klik om naar de site te gaan

Klik om naar de site te gaan

Zoals dat gaat met een groepje vallen er mensen onderweg af. Uiteindelijk waren we met zijn drieën over: Kristin Dekkers, Quirine Melssen en ik.

Waarom is generale.nu de beste blend voor wie wil leren presenteren?

Generale.nu is geen lange standaardtraining, maar de kortste weg naar je doel.

Olifantenpaadje_manmetkoffer

.nu

Je kunt meteen een sessie boeken om een presentatie te oefenen die je al heel snel moet geven. Dat blijkt uit ons logo. Hiermee sluiten we aan bij het feit dat mensen tijdens de voorbereiding leervragen krijgen; vaak last-minute, dus moet er ook last-minute hulp te krijgen zijn. Er is dan geen tijd meer om op zoek te gaan naar een training die pas over een maand wordt gegeven. De deelnemer houdt een generale repetitie met zeer deskundig publiek bestaand uit Quirine, Kristin of ik.

Online

De kortste weg is online. Een online sessie is het makkelijkst ingepland. Geen reistijd voor coach of deelnemer. Het kan ook ‘s avonds, of ‘s ochtends tijdens filetijd. We werken gewoon met Skype. De meeste mensen zijn daarmee vertrouwd. Het programma is vaak al geïnstalleerd, dus geen gedoe. De presentator opent zijn slides en deelt zijn scherm. Zo geeft hij zijn presentatie. De coach luistert naar het verhaal en naar de stem, kijkt naar zijn expressie en naar de slides. Onze deelnemers geven aan dat fysieke nabijheid niet nodig is.

Eigen presentatie

Het doel is om de presentatie die de deelnemer, misschien morgen al, moet houden, zo goed mogelijk te maken. Dus werken we alleen daaraan. Natuurlijk leer je veel van het kijken naar presentaties van anderen. Zo zijn de meeste trainingen van een dag in een klasje ook opgebouwd. Maar de niveauverschillen zijn vaak groot. Dan heb je niet altijd zin om te kijken naar en feedback te geven op het werk van een ander. Dat is niet de kortste weg. Het gaat je om jouw presentatie en jouw vaardigheid. En hoeveel concrete tijd krijg je daarvoor in een groep met een man of tien? Bij generale.nu is alle aandacht van de coach voor die ene deelnemer.

Eigen leerpunten en alleen die met het meeste effect

Soms weet een deelnemer precies wat zij nodig heeft: ‘ik weet niet hoe ik goede slides moet maken’, of ‘ik hoor vaak dat ik slecht te verstaan ben’. Uiteraard ligt de focus van het feedbackgesprek dan daar.

Als de deelnemer een flink stuk van zijn eigen presentatie geeft, komt er natuurlijk meer aan het licht waar aan gewerkt kan worden. Mensen hebben nu eenmaal blinde vlekken. De tijd van de oefensessie is echter maar een uur en ook de tijd naar de presentatie is kort. Wij streven er daarom naar om die punten te bespreken en oefenen die zichtbaar en voelbaar effect opleveren. Dat zijn kleine gedragsveranderingen die voor de deelnemer haalbaar zijn. Wil de deelnemer meer, dan kan hij natuurlijk een vervolgsessie boeken.

Geen theorie

We dragen geen theorie over. De deelnemer hoeft ook helemaal niets voor te bereiden. Bij de start van de sessie worden de leerwensen en de doelgroep van de presentatie besproken en dan steekt de presentator van wal. Hij doet een deel van zijn verhaal, of alles. Daarna leidt de coach een leergesprek met oplossingsgerichte feedback. In de chat maakt ze aantekeningen die ze na afloop aan de deelnemer stuurt. Zo kan hij zijn verbeterpunten nog eens nalezen. Bij de verbeterpunten geeft de coach wel uitleg, maar niet meer dan noodzakelijk om ze te kunnen toepassen.

De coaches bereiden ook niets voor. We maken samen ter plekke hetzelfde mee en praten alleen daarover.

Drie coaches met elk hun eigen deskundigheid die een stevige basis delen

Terwijl je een presentatie aan het voorbereiden bent, kun je natuurlijk collega’s om feedback vragen. Maar, zij hebben het druk en zeggen al snel ‘Goed hoor, succes!’ Kunnen ze zien wat jij nodig hebt en uitleggen hoe je het beter doet, of beginnen ze over inhoudelijke zaken die alleen maar afleiden? Een neutrale coach die geen enkel belang bij jouw presentatie heeft, behalve dan jou laten schitteren met wat je in huis hebt, is het beste. En dat zijn wij.

DSC00002

Kristin is sterk in de kern vinden, in gesprek met de deelnemer. Wie een presentatie geeft, denkt vaak dat hij wel weet wat de belangrijkste boodschap is, maar toch blijkt die vaak verstopt in een wirwar van details of gedachten die óók interessant en belangrijk zijn. Kristin pelt dat allemaal af.

Quirine is operazangeres, stemcoach en regisseur. Met haar ervaring laat zij presentatoren voelen hoe anders – met veel minder moeite – ze hun stem kunnen gebruiken en tegelijk ontdekken dat er een wereld van expressiemogelijkheden is, waar hij nog nooit geweest is. Ik heb het zelf ervaren. Na 25 jaar publiek optreden klink ik eindelijk normaal en niet meer als een overspannen schooljuffrouw.

Zelf ben ik sterk in het ontwerp van slides. Vanuit mijn verleden als uitgever ben ik creatief en kritisch. Ik zie alles wat aantrekkelijker kan, maar bespreek alleen wat echt belangrijk is: functie, eenvoud, harmonie, ritme en emotie.

Alledrie hebben we ook een goed niveau op de deskundigheid van de anderen. Dat is logisch, want stem kan niet zonder sterk verhaal en zonder goed beeld. Het maakt in principe niet uit wie van ons je coacht, tenzij je echt alleen aan een bepaald aspect wilt werken.

De kortste weg leidt naar de toekomst; oplossingsgerichte feedback

Even belangrijk als onze deskundigheid is onze methodiek: ‘oplossingsgericht feedback’. In de woorden van Kristin:

Om onze aanpak goed op het doel te richten, verkennen we: als je dit straks kunt, wat gaat dat voor verschil maken? En wat nog meer? En als dat allemaal zo werkt, wat zal daarvan het gevolg zijn? Binnen 10 minuten raak je de echte motivatie van de deelnemer. Zoals een taxi die klaar staat op een luchthaven: doordat de chauffeur vraagt “Waar wilt u naartoe?” gaat de reis direct de goede kant op. Ook kom je snel ter zake. De taxi-aanpak werkt beter dan de vraag: “Waar komt u vandaan?” en “Hoe komt het, dat u zo ver van huis bent geraakt?”

Het gaat er dus niet om wat wij als coaches zien en horen, maar om de motivatie die de deelnemer voelt om zijn boodschap te delen met zijn publiek. Daar gaan we naar op zoek en we helpen bij het bereiken van dat doel.

Ontspannen leersituatie

We geloven dat in een ontspannen en vrolijke sfeer het beste geleerd wordt. Daarom werken we 1-op-1. We hebben dan de meeste controle over de sfeer en over de veiligheid van de feedback. Dat we alleen praten over het nu en straks maakt het ook luchtig. Daarmee modelleren we de sfeer die de presentator straks met zijn eigen publiek wil oproepen.

Waarom nu juist presenteren?

Tot slot wil ik reclame maken voor oefenen met presenteren. We horen van onze deelnemers dat het effect van een sessie verder reikt dan alleen die ene presentatie. Ze voelen zich zekerder bij een sollicitatie, een acquisitiegesprek, een zware vergadering, een moeilijk gesprek met een collega en bij presenteren voor de camera.

Probeer het zelf uit en boek op Generale.nu.

Dommel Valley Learning Event – The Self Directed Learner

Dit is een live blog gemaakt op 2 april van de conferentie van de Dommet Valley Group van de TU Eindhoven. Aangevuld op vrijdag 3 april.

“Hoe haal je het meest uit je dag? Door passief of actief te zijn?” Anastacia, onze Amerikaanse moderator, probeert respons uit de zaal te krijgen, maar om 9 uur ‘s morgens, na een lange treinreis of vast staan in de opstoppingen rond Eindhoven, is een antwoord op deze, nogal retorische vraag teveel gevraagd. Gelukkig introduceert ze snel de eerste keynote.

Keynote Self Directed Learning door Maaike Endedijk

Maaike Endedijk van de TU Twente begint met een heel sterke metafoor voor Self Directed Learning (SDL), het thema van vandaag.

olifantenpad

Men zoekt de kortste weg. Een slimme ontwerper past de omgeving daarop aan. Er is zelfs een nieuwe campus in de VS gebouwd waar helemaal geen paden tussen de gebouwen zijn aangelegd, alleen gras. Waar paden vanzelf ontstaan, wordt de ondergrond verhard om de gebruikers hun route te vergemakkelijken. Mooi beeld om vast houden.

Maar wat is het? Zelf je doelen bepalen, strategieën kiezen, middelen verzamelen. Onderweg bijstellen als het nodig is. Bij spontaan leren op de werkplek gaat het vaak iets chaotischer, maar dit zijn wel de meest genoemde elementen van SDL.

Het is niet hetzelfde als zelfstudie, want je ziet SDL juist vaak binnen een community of practice. Het is ook niet hetzelfde als ‘geen training meer’, want een georganiseerde workshop kan prima in een zelfgestuurd leerpad passen.

Je kunt trouwens ook zonder doelen te stellen, leermogelijkheden ontdekken en per ongeluk iets nieuws leren. Als je erop gaat letten, kun je elke dag wel zo’n lampje zien branden.

Het is ook geen manier om het L&D budget te schrappen. Om het te bevorderen is wel investering nodig. En waarom is dat belangrijk? Zelfsturende leerders zijn beter employable, presteren beter, delen makkelijker kennis en zijn meer betrokken bij het werk.

Endedijk houdt zich bezig met de vraag hoe we de nieuwe ingenieur in een veranderende wereld opleiden. Het programma van de TU Twente is al grotendeels zelfgestuurd, maar wel met veel coaching, Ingenieurs zullen voortdurende innovatief moeten ontwerpen en daarvoor is nodig dat ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

En hier komt 70:20:10 om de hoek kijken.

Wat betekent het nu eigenlijk? Dat het budget kan worden beperkt tot 10 procent? Endedijk heeft onderzoek gedaan naar de werkelijke verhouding tussen de percentages in een technisch bedrijf. Ingenieurs legden elke dag leerervaringen vast. Dit kwam uit op 56:42:1,3. Formeel leren, kwam er dus heel bekaaid vanaf.

Conclusie: zet in op self directed learning. En hoe doe je dat binnen een organisatie? Eerst naar de invloeden kijken vanuit de mensen zelf. Vrouwen en hoger opgeleiden doen het meer. Niet verrassend heeft intrinsieke motivatie in je werk de grootste invloed op SDL-activiteit > Pink.

Vanuit de organisatie is het belangrijk dat doelen gedeeld worden en teamwork wordt bevorderd. En er moet een feedback cultuur zijn. Je moet fouten mogen maken en risico’s kunnen nemen. Ook variatie in taken is belangrijk, anders zijn er geen prikkels om iets nieuws te leren. Zijn ook de tools in huis? En voelt de medewerker zich vrij om de tijd te nemen voor leren?

SengeZe haalt Peter Senge aan: groei is niet te pushen, je kunt alleen belemmeringen wegnemen. Voel je vrij om op het gras te lopen, is de houding die in de organisatie moet gaan leven. Zoek trailblazers die een model kunnen zijn voor collega’s. Praat met medewerkers over hoe ze leren. Observeer hun olifantenpaadjes en versterk wat vanzelf lijkt in te slijten.

De 20 % ‘vrije tijd’ die Google medewerkers zegt te geven, stimuleert innovatie. Geef expliciet tijd voor leren en bemoei je niet met de manier waarop ze dat invullen. Eigen nieuwsgierigheid rules, want innovatie is vaak de uitkomst.

Helpt het om tools aan te bieden? Dat kan, maar als ze die niet gebruiken, vraag dan niet: ‘Waarom gebruik je ze niet’, maar ‘Hoe doe je het dan?’ Laat een logboek bijhouden en kijk wat voor patronen eruit komen. Een voorbeeld van een SDL-aanpak van technische professionals is experimenteren, research doen en collega’s om feedback vragen.

Is het duidelijk welke interactie- en leerpatronen succesvol zijn, dan kun je ze gaan versterken met tools die het ondersteunen. Vertrouw je medewerkers en ondersteun ze bij hun zelf gewenste leerroutes.

Vraag uit het publiek: Hoe werkt dit voor skills? Maaike antwoordt dat in het onderzoek geen onderscheid is gemaakt tussen domeinen van leren. Er zijn ook soft skills leerervaringen gelogd.

Jammer zeg, hier ben ik nu juist nieuwsgierig naar. Komt mijn droom over de ideale omgeving voor skills leren in de buurt van goed ondersteunde SDL?

Nog een vraag: wat is de rol van trainers bij SDL? Antwoord: Wees beschikbaar en zichtbaar zodat professionals naar je toekomen voor coaching bij de keuzes die kunnen maken bij het leren.

Ha, de trainer als gids in de leeromgeving. Dat is precies de rol die ik hem heb toebedeeld.

Interessant verhaal? Bekijk de volledige presentatie van Maaike.

Tweede Keynote Manfred Spitzer over Modern Workspace and Learning Methods: How to avoid Digital Amnesia

digitaledementieSpitzer schijnt een soort mediaprofessor te zijn zoals onze Robbert Duikgraaf. Komt waarschijnlijk door zijn confronterende boodschap.

Manfred gaat in hoog tempo door zijn onderzoek heen. Hij heeft bijvoorbeeld communicatie onderzocht vanuit neuropsychologisch perspectief. Hoe doe je dat? Spreker en luisteraar passen niet samen in een scanner. Dus eerst een spreker in de MRI-scanner en dan een ander mens in de scanner laten luisteren naar dat opgenomen verhaal. Waar is de mentale activiteit zichtbaar? De data zijn nauwkeurig vergeleken. Wat is er te zien bij de spreker en bij de luisteraar op hetzelfde moment? Daarna is gemeten wat de luisteraar heeft onthouden.

Een spreker hoort zichzelf ook terwijl hij praat, dus het stukje hersens dat geluid verwerkt is in elk geval tegelijk actief. Het begrijpen van wat de spreker zegt, loopt iets achter bij de luisteraar…

Maar waarom heeft Spitzer dit onderzocht?

Als breinen optimaal in sync zijn is het begrip van de luisteraars het grootst, soms loopt het brein van de luisteraar in activiteit voor op de spreker! De luisteraar anticipeert. Dan is het begrip nog beter.

Je kent het communicatiemodel van zender kanaal ontvanger. Ik heb er zelf nog training mee gegeven.

procesmodel_communicatie_oomkes_1986

Dit model is dus onzin.

Mensen voorspellen de hele tijd wat er gaat komen. Je wacht niet tot de hele zin is binnen gekomen. Als je de zin ‘Deze pizza is te heet om te…’ hoort, heb je er zelf al ‘eten’ achter geplakt. Als de spreker zegt ‘om te vliegen’, hoor je dat niet of je krijgt een soort mentale botsing.

Waarom is dat voorspellen belangrijk?

Vanuit zijn voorkennis voorspelt de luisteraar wat er kan gaan komen, dus daardoor leren mensen makkelijker meer over een onderwerp waar ze al van weten. Het heet ‘adaptieve filtering’.

Ons brein verandert voortdurend, neurons krijgen nieuwe synapsen en andere verdwijnen in de loop van dagen. Dat komt door het leren. Het gebruiken van je brein laat sporen na. Nieuwe paadjes die je veel gebruikt, kosten geen energie meer. Dan kun je tegelijk iets anders doen, bijvoorbeeld praten en autorijden.

Je brein groeit echter niet je oren uit met al het nieuwe dat je leert. Het volume kan niet groeien, maar wel de dichtheid. Denk aan taxichauffeurs in Londen die alle straten uit hun hoofd moeten leren. Het stukje van het brein dat de navigatie regelt, verdubbelt in dichtheid bij taxichauffeurs die meer dan 30 uur per week leerden. En zij slaagden voor het examen terwijl de kandidaten die 15 uur of minder leerden, zakten. Hun dichtheid was ook nauwelijks toegenomen. Leren heeft dus behoorlijk veel herhaling nodig.

Maar hoe leer je sociaal gedrag? Als er een computertje in je hoofd zit voor ‘met andere mensen omgaan’, waar zit dat dan? Bij apen blijkt de dichtheid van bepaalde gebieden te groeien met het aantal sociale interacties ze hebben. Bij mensen zitten deze gebieden in het voorhoofd boven de ogen. Hoe meer vrienden je hebt, hoe hoger de dichtheid van die gebieden.

Vrienden op Facebook tellen niet!

En zo komt Spitzer bij de boodschap in zijn boek over digitale dementie. Hoe meer je voor een scherm zit, hoe minder je brein op gebied van sociaal gedrag is ontwikkeld. Mensen die extreem veel gamen voelen zich minder betrokken bij anderen en zelfs bij hun naasten. Dit is echt gevaarlijk, want mensen helpen elkaar niet meer. Bij een ongeluk rijden ze erom heen en nemen foto’s maar steken geen poot uit.

Wat zijn de consequenties voor leermethoden?

Social skills leer je door met mensen om te gaan!

Investeer zo vroeg mogelijk in leren. Elke euro die je investeert in een kleuter, levert veel meer op dan investeren in leren van volwassenen. Hoe meer er vroeg in is gestopt, hoe meer er bij kan. En ouders, perk de online tijd van je kinderen keihard in. Want kijk maar wat er anders gebeurt:

spitzer

Iemand die al 4 talen spreekt, leert de 5e sneller dan een kind zijn moedertaal leert. Je taalleercentrum is nooit uitgeput. Maar als je nooit een tweede taal hebt geleerd, is het heel erg moeilijk om een volgende te leren. Wil je je ontwikkelen, dan levert het meer op als je verder gaat op paden die je al gelegd hebt.

Daarom is het ook belangrijk om in je schooltijd zo breed mogelijk te worden opgeleid, dan kan je nog alle kanten op, overal op doorgaan. Krijg je geen taalles, dan leer je nooit meer goed een tweede taal. Krijg je geen sport, dan zal je motoriek altijd zwak blijven.

Voor elke taal die je bijleert, word je trouwens een jaar later dement. Dus op naar het taleninstituut!

Stress maakt je dom.

Stress zorgt ervoor dat je brein en lichaam allerlei functies afsluiten die je nodig hebt om gezond te blijven. Stress ontstaat als je geen controle hebt over wat je overkomt.

Eenzaamheid geeft stress en verhoogt het overlijdensrisico. Ervaar je geen ondersteuning van je leidinggevende en van je collega’s, dan heb je veel meer last van stress.

Reorganisaties geven stress, maar hoe kan dat eigenlijk, want bij een reorganisatie moet er iets nieuws geleerd worden, en leren vinden mensen leuk. Dat is omdat er geen goede leeromgeving gecreëerd wordt.

Facebook geeft trouwens ook stress, vooral bij adolescenten.

Multitasking maakt je dom.

Wat we nu aan het doen zijn: luisteren naar een presentatie en ondertussen twitteren, is schadelijk voor de prestaties. Je traint jezelf in een attention deficit disorder. Dit is namelijk geen ‘multitasking’ als autorijden en praten, want dat autorijden vraagt nauwelijks aandacht.

Dus studenten met een laptop in de collegezaal doen het altijd slechter. Nog erger dan zelf multitasken is kijken naar iemand die voortdurend switcht tussen media.

Advies voor docenten: zorg dat die laptops tijdens de les in de tas blijven, smartphones ook. Facebook maakt je depressief en is killing voor je relatie! En je leert ook slecht als je een device bij de hand hebt, want je wordt steeds afgeleid.

Nog meer fijne weetjes:

 • Binnen zitten maakt je ook dom, op het strand lopen maakt je creatief.
 • Googlen maakt je dom, weten maakt je slimmer.
 • Wie schrijft met een pen, onthoudt beter dan iemand die typt.

Van e-books met multimedia leer je niet beter dan van papieren boeken, want van lezen leer je meer dan van kijken. Multimedia leidt allen maar af. Studenten geven zelf de voorkeur aan leren op,papier! Ouders die in Silicon Valley werken, sturen hun kinderen naar een school die adverteert met ‘Wij hebben geen computers!’. Nou daarmee kunnen we een hoop geld besparen, dat we mooi kunnen investeren in de kwaliteit van docenten.

Ik vroeg Manfred:

Wat betekent het voor ons werk als instructional designers dat we misschien wel digitale dementie veroorzaken met onze mooie e-blends? Terug naar een boek en naar het klaslokaal?

Manfred antwoordt met een gepassioneerde tirade. ‘Pedagogen maar van alles uitproberen in scholen, bijvoorbeeld iPads uitdelen, terwijl keer op keer wordt bewezen dat kinderen er niet beter van leren. Vergelijk dat met de medische wereld. Hoeveel patienten mag je dood maken, voor een therapie wordt afgeschaft?’

Nou nou, ik verwijs nog maar eens naar het uitstekende werk van Ruth Clark en van Diana Laurillard die wel evidence based ontwerpen met ict.

clarkLaurillard

Ook het verhaal van Manfred Spitzer kun je integraal bekijken.

 

Sessie: Building your business learning case with the Business Model Canvas and LEAPP – Jan-Pieter Broos

De laatste sessie waarover ik schrijf gaat over het toepassen van het Business Model Canvas op een ‘leer-iets’. Dit schema dat gebruikt wordt voor product- of dienstinnovaties is inmiddels behoorlijk bekend.

Ik heb het zelf al eens geprobeerd toe te passen op een leertraject over het ontwerpen van opdrachten. Ik kwam best een eind, maar ben heel benieuwd hoe Jan-Pieter Broos het toepast.

leapp

Hij wil het combineren met LEAPP. Jammer genoeg licht hij dit model niet toe.

Jan-Pieter benoemt prima het waarom van een Business Model Canvas. Onze leerinterventies kosten geld en we moeten kunnen aantonen wat ze opleveren. Hij geeft ons een print van het BMC, en legt uit dat het uit twee delen en negen stappen bestaat.

We gaan samen met onze buurman of -vrouw een casus kiezen en daarvoor het schema invullen. Ik ben blij met mijn buurvrouw, een frisse, slimme dame die bij een grote uitvoeringsinstantie een ambitieuze campagne gaat beginnen om de medewerkers te laten bewegen van weters naar denkers en informatiezoekers. De werkelijkheid verandert immers zo snel dat alle regelingen uit je hoofd leren niet zo effectief en efficiënt is.

Het was voor mij een zinnige sessie vanwege het verhaal uit de praktijk van mijn buurvrouw. Ik hoorde dat ze allerlei leermethoden en media kan inzetten bij haar organisatie en al heel goed bezig is door alle medewerkers goed bij hun eigen leren te betrekken. Zet hem op!

We kunnen samen wel eens proberen hoe zo’n BMC kan helpen bij de start van een leerinterventie. Hier een voorbeeld van de ontwikkeling van een learning unit over het webontwikkelprogramma Typo3. Google op ‘business model canvas’ + ‘learning’ en je vindt er meer.

 

Game based learning: Hoeveel goud? Zoveel mogelijk!

Nog nooit had ik een serious game meegemaakt. Voor een instructional designer als ik, die graag van alle markten thuis wil zijn, vond ik dat een groot gemis. Daarom was ik blij dat collega Tineke van Kooten me meevroeg naar een dagje Gold of the Desert Kings van Eagle’s Flight. Het idee achter de dag is dat ZP-ers zoals wij een game doen om te ontdekken hoe resultaatgericht ze eigenlijk aan het ondernemen zijn. Was het wat? Kijk maar.

Het spelen van de game duurt 25 dagen. Maar elke dag duurt drie minuten, dus dat gaat best vlot. In die tijd neem je met je drie teamgenoten heel veel beslissingen. Je bent onderweg van de thuisbasis naar de bergen om goud te delven en moet ook weer terug. Hoeveel eten mee? Hoeveel water kopen we bij bankier/winkelier Peter van den Nagel? Welke kant op? Je besluit behoorlijk ad hoc, op basis van de weersvoorspelling.

SMART natuurlijk

In de briefing voor vertrek bedelft gids Tako Hulsman ons met een berg informatie die we goed moeten verwerken. Als ik hem een aantal keer nadrukkelijk hoor zeggen: “Hoeveel goud haal je uit de bergen? Zovéééél mogelijk!”, mompel ik, “Dat moet natuurlijk SMART”. En wat doe ik met dat inzicht van het begin tijdens het spel? Helemaal niets. Mijn team rent op dag 1 meteen weg, met veel te weinig eten, blijkt al snel.

Team Groen, met collega Tineke, gaat maar niet weg. Wat zijn ze aan het doen? Hun pas op de plaats van drie dagen heeft in elk geval zin, want ze winnen, ruim.

De les die we leren, is dat gouddelvers de belangrijkste beslissing aan het begin nemen: voor welk resultaat gaan ze? Winnen wordt overleven. Resultaatgericht door de woestijn rennen en mogelijkheden maximaliseren is pas echt winnen.

Praten in metaforen

Als ons dat duidelijk is, moeten we de hele middag aan het werk met een gemetaforiseerde vragenlijst. De antwoorden zijn een vertaalslag van sterke metaforen als ‘Waarom vraag je geen informatie aan de oude man?’ ‘Houd je een weerstaat bij om te voorspellen wat er op je pad kan komen en wat je aan eten en water nodig hebt?’ ‘Wanneer ga jij in een dorp zitten voor de veiligheid en daar tijd verspillen?’ naar ons ondernemerschap.

Mijn energie zakt daarbij in (Tako en Peter zijn op zoek naar een betere vorm voor de middag). Mij is al lang duidelijk dat ik eerst mijn 10 staven goud moet definiëren. Niet alleen inhoudelijk, wat ik allemaal voor mooie dingen wil maken voor de mensen, maar ook letterlijk in goud (geld om van te leven en te sparen). Dat weet ik ook al zo lang, maar toch duik ik steeds in de actie. Maar nu ga ik het echt doen. Echt! Tineke en ik gaan elkaar daarbij coachen.

De mails van Tako en Peter helpen ook. Toen ik Tako mailde dat mijn video bijna klaar was, kreeg ik als antwoord:

Draagt het wel bij aan je 10 staven goud doelstelling, of zit je even lekker in een dorp terwijl je monteert..? 😉

Zachte confrontatie

Een game als leerervaring kan behoorlijk veel impact hebben. Als het gaat om skills ontwikkelen, kan je bijdrage aan een game je confronteren met je zwaktes en je laten schitteren met je kwaliteiten. De taken hebben we bijvoorbeeld niet bepaald bewust verdeeld. We hebben bij de kennismaking wel wat persoonlijkheidskenmerken gedeeld, maar daar verder niets mee gedaan. En dat voor een Belbingeschoolde trainer als ik!

Na een paar dagen in de game merkte ik dat ik niets te doen had, maar wel ons in de verkeerde doelstelling meesleurde om zo snel mogelijk naar de bergen te rennen. Niet zo gek, want ik ben een Vormer, “en altijd zo lekker snel”. Tineke is een sterke Monitor. Zij is veel bedachtzamer en heeft gepleit voor pas op de plaats en de oude man gebruiken. Misschien dat we daarom goed samenwerken?

Wat is jouw goud?

Ik raad om verschillende redenen aan om deel te nemen aan een game als ‘Gold of the Desert Kings’. Opleidingsontwerpers en HR-mensen krijgen een goed beeld van de potentie van een game voor de professionele ontwikkeling. Het is een goede aftrap voor een traject waarin bijvoorbeeld resultaatgericht werken (zo heet Het Nieuwe Werken tegenwoordig) ingevoerd wordt. Voor wie zijn zelfbeeld eens wil bijstellen, is het ook een veilige en leuke onderneming.

Om het nog even persoonlijk te maken: tijdens de gamedag kreeg ik een telefoontje dat ik samen met een andere kandidaat in de race was voor een mooi project. Vandaag hoorde ik dat na lang wikken en wegen de ander is gekozen. Hoewel ik het absoluut graag had willen doen, kan ik er toch vrede mee hebben, want het project brengt me niet dichter bij het goud dat ik gedefinieerd had. Tenminste inhoudelijk dan, financieel flonkerde het goud mij tegemoet…

Herinnert u zich deze nog?

Hoe leer je een skill?

Waarom zou je een nieuwe skill willen leren, en… waar hebben we het dan eigenlijk over? En hoe kan de organisatie waar je werkt je daarbij helpen? Hier een persoonlijk verhaal over mijn eigen skill-ontwikkeling en een droom over een leeromgeving voor skills in een organisatie. Wat denk je, is dit een utopie of haalbaar en zelfs noodzakelijk om medewerkers te laten groeien zodat ze bij blijven dragen aan de resultaten?

Skills staan niet op het rooster in het VO

Soms hoor je het onderscheid soft en hard skills. Volgens mij is er geen verschil. Skills zijn, gewoon in het Nederlands, vaardigheden die je nodig hebt om het te redden in een organisatie. Of liever nog, met plezier je werk te doen. Je krijgt voor elkaar wat je belangrijk vindt en doet dat samen met mensen met wie je goed kunt opschieten. Die vaardigheden helpen om je verder te ontwikkelen.

Je ziet ze in het aanbod van trainingsbureaus: aanspreken, feedback geven, beïnvloeden, onderhandelen, conflicten oplossen, leiding geven, leiding ontvangen, omgaan met agressie, luisteren, interviewen. Afhankelijk van je functie heb je iets meer van de ene of de andere skill nodig.

Kennelijk krijg we die skillbox niet kant en klaar gevuld mee bij de geboorte. Op school stonden skills niet op het rooster. Je denkt ook niet spontaan: ik heb een training onderhandelen nodig als je onder straf voor te laat komen probeert uit te komen. Sommige klasgenoten waren daar al onbewust zeer bekwaam in terwijl ík heel vaak papier moest prikken.

Wel in het beroepsonderwijs

In het mbo en hbo krijgen studenten meestal wel onderwijs in (management)vaardigheden. Probleemgestuurd leren of projectonderwijs is dan een arena waarin studenten aan den lijve ervaren wat er allemaal kan gaan schuren als je samen een opdracht moet doen. Daar staat het dus wel op het rooster. Het effect is naar mijn idee beperkt.

Als het op een rooster staat, komt het namelijk zelden op het goede moment. Het is immers niet te voorspellen wat een student gaat meemaken. Daarnaast heeft iedereen iets anders te leren. Willem duikt het liefst overal voor weg, Yacintha schreeuwt er overheen. De urgentie en de aansluiting bij de leerbehoefte ontbreken. Ik kan het weten want ik heb een jaar vaardigheden gegeven. Dat vond ik vaak frustrerend omdat ik studenten niet kon bieden waar ze echt mee geholpen zouden zijn. Roosters, beperkte beschikbaarheid van lokalen en verplichte studiepunten stonden in de weg.

In universitair onderwijs kun je vaardigheden bestuderen

Als je aan een universiteit studeert, wordt er dan aandacht besteed aan professionele vaardigheden? Ik weet het niet. Je hoort van docenten vooral veel gemopper over de slechte taalvaardigheid. En natuurlijk is dat een struikelblok als je je wilt uitdrukken in een paper of scriptie, maar of er een formeel georganiseerd vangnet is?

Ik heb zelf een universitaire studie volbracht. Ik heb behoorlijk goede schrijftrainingen gehad met, heel modern, peer feedback. Aantrekkelijk leren schrijven was onderdeel van mijn studie. Over mijn mondelinge communicatievaardigheden heeft geen enkele docent echter ooit een opmerking gemaakt. De eerste presentatie die ik gaf, was mijn afstudeerpraatje. Als ik de Maagdenhuisbezetters nu hoor, denk ik jaloers: “Dat heb je zeker van thuis meegekregen.”

Studeer je voor psycholoog, dan hoort het bij je opleiding om gesprekken te leren voeren. Op de Open Universiteit wordt daarvoor Cumulatieve Microtraining toegepast. En studeer je voor communicatiewetenschapper, dan zul je veel moeten schrijven. Maar leert een econoom of een bioloog ook hij in een team moet werken of in een vergadering kan argumenteren?

Écht werken, hoe doe je dat?

En toen begon ik op mijn 22e aan mijn eerste baan. E-mail was er 24 jaar geleden nog niet. Ik schreef brieven, belde op en ging op bezoek. Ik vond mezelf heel slim, maar het viel me behoorlijk tegen hoe lastig het was om iets met andere mensen voor elkaar te krijgen.

Collega’s, een baas die ik soms best vreemd vond, maar net als bij je eerste relatie weet je niet wat “normaal” is. Ik moest praten met docenten die ik een studieboek wilde verkopen en docenten die ik wilde verleiden om bij ons een boek te publiceren. Lieve help! Ik merkte dat ik dichtsloeg in gesprekken met mensen die mij op een bepaalde manier benaderden of juist begon te ratelen als ik heel enthousiast was. Ik startte veel projecten waarvan maar een deel tot een boek leidde.

Mijn baas vond dat dat aan mij lag, dus hij stuurde me naar de cursus Persoonlijke Effectiviteit. Ik werd ingevoerd in de Transactionele Analyse. Wij deelden elke maandagavond in het vergaderzaaltje bij Utrecht CS ons okee-moment. Ik heb een leuke vrouw leren kennen die ook in de uitgeverij werkte en precies wist waar ik het over had. Daar had ik heel veel aan. Het klikte zo goed dat we met elkaar op vakantie gingen, maar wat ik nu van die cursus heb geleerd?

Hoe leren startende professionals nu hun broodnodige skills?

Die cursus was 20 jaar geleden. Hoe leer je skills als ‘jezelf presenteren’ of ‘onderhandelen’ nu? Er is toch wel iets veranderd in de didactiek?

We kunnen online leren, hoera! Aanbieders als Splintt, GoodHabitz en de Courseware Company bieden kant-en-klare e-learningmodules met automatische feedback voor weinig geld. Anderen, zoals TrainTool of Schouten & Nelissen hebben handige tools met video-assessments of click-and-play cursustrajecten die je in brokjes aan deelnemers kunt mailen (Achieved). Allemaal héél makkelijk. En helemaal leuk natuurlijk, want leren moet wel leuk zijn.

Als ik de baas was, hoe zou ik het dan doen?

Ik heb een helder beeld van de ideale skills leeromgeving. Het nu volgende verhaal is verzonnen, met inspiratie uit verschillende dienstverbanden, interimklussen en gesprekken met vrienden en familie. Wat Rutger, met wie je zo dadelijk gaat kennismaken, vertelt is me uit het hart gegrepen.

Ik stel me voor dat ik bij een grote zorginstelling werk als teamleider van een administratieve afdeling. We zijn vol in de reorganisatie. Ik weet niet beter, chaos is mijn dagelijkse orde en ik weet me redelijk staande te houden. Een paar collega’s en een manager maken het mij jammer genoeg onnodig moeilijk. Tenminste dat gevoel heb ik.


Vorige week had ik mijn functioneringsgesprek. Het ging totaal anders dan ik had verwacht. Goed voorbereid met mijn lijstje resultaten begon ik vol vertrouwen naar mijn manager te luisteren. Hij is nieuw, dus ik dacht, leuk om hem beter te leren kennen. Na vijf minuten was ik de draad kwijt. Hij zei dat hij me een paar keer pas om 10 uur had zien verschijnen en dat ik vorige week al om 5 uur weg ging. Hoe zat dat? Was ik wel bereikbaar voor mijn medewerkers?

Mijn reflex was om in de verdediging te schieten. Oud zeer kwam naar boven van die secretaresse die 20 jaar geleden over mij roddelde tegen de baas. Na een half uur stond ik weer buiten zonder te kunnen laten zien hoe goed ik mijn doelstellingen had bereikt.

Morgen heb ik een afspraak met een medewerkster. Ik weet wat ze gaat vragen. Ze wil 4 uur per week meer werken, want ze kan het geld goed gebruiken. Ik vind haar goed, dus ik gun het haar van harte. Maar ik heb gewoon geen ruimte. Het jaarplan zit muurvast. Ik ken haar als iemand die flink op mijn rechtvaardigheidsgevoel kan timmeren. Hoe ga ik dit gesprek uitkomen zonder toezeggingen te doen die ik niet kan nakomen?

Urgente pijn. Nu wil ik leren! Maar wat precies? Ik log in op onze Zorg Academy, in de hoop dat ik iets kan vinden. Ah, een training Functioneringsgesprekken voeren. O nee, dat is voor als je zelf het gesprek leidt. Ha, dat kan ik al. En trouwens, het begint pas over een maand, zie ik.

Dan maar dat gesprek wat ik morgen heb, dat lijkt me een slecht nieuwsgesprek. Daar hebben we ook een training voor: een module die je gewoon gratis kan doen. Mooi, die doe ik vanavond.

’s Avonds klik ik op mijn iPad, zittend in bed die module door. Best zinnig, goede tips, een model, meteen de klap uitdelen okee, redelijk blijven enzovoort. Het lijkt allemaal heel simpel. Maar, ik zie me dat zo niet doen bij Rita. Zij voelt zich echt niet serieus genomen als ik stap 1 tot en met 3 op haar loslaat.

Volgens mij gaat het niet over een slecht nieuws gesprek. Het zit me gewoon dwars dat ik de goede mensen niet meer kan laten werken en de mensen waar minder uitkomt iets anders kan laten doen, of erger. Mijn medewerkersbestand sluit niet meer aan op de taken die ik gedaan moet krijgen.

Ik leg de iPad weg en probeer in slaap te komen. Ik moet immers morgen voor 9 uur mijn gezicht aan mijn manager laten zien. Het Nieuwe Werken? Voor wie?

De volgende ochtend loop ik Rutger van Leren en Ontwikkelen tegen het lijf. “Zeg Rutger, ik zit met een paar issues en ik vraag me af of ik daar nu iets aan kan doen als ik een of andere training ga volgen?”

Rutger heeft gewoon tijd! Hij vraagt of ik meeloop naar zo’n gezellige bank waar je je in kan verstoppen samen. Hij legt me uit dat hij met iets nieuws bezig is. Het heeft als codenaam Leren wat je nodig hebt. “Mag ik het jou uitleggen? Dan kan ik kijken of ik het verhaal al goed op een rij heb, want we gaan het morgen aan de directie presenteren.”

Ik kijk op mijn telefoon. Nog een uur voor het gesprek met Rita begint. Ik ga mijn geduld bewaren en luisteren, wie weet hoor ik iets waar ik wat aan heb.

“Herken je dat je soms van die situaties hebt waarin je denkt: ben ik nu gek of is hij het? We begrijpen elkaar gewoon niet. Of, je zit te zoeken wat je nu precies tegen een collega wil zeggen en je weet al helemaal niet hoe. Wat natuurlijk ook kan, is dat je functieprofiel verandert of de doelstellingen van je afdeling. Dan komt er iets bij waar je misschien nog niet zo goed in bent.”

“Ja Rutger, dat heb ik wel eens.”

“Okee. Dan ga je naar ons portal.”

Ik pak meteen mijn iPad.

“Ja het staat nu nog niet open. Dan klik je op Mijn leervraag. Dan kun je kiezen uit een aantal opties waarmee je je leervraag helder kunt krijgen. Dat is namelijk nodig, anders komen we er niet achter of het wel op te lossen is door aan jouw kennis of gedrag te werken. Die opties zijn:

Bekijk deze korte video’s van gesprekken en kies een video die het meest lijkt op je vraag. Die video’s zijn ingedeeld op herkenbare thema’s of situaties. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te kijken. Is er een video die je echt raakt, dan doe je daar een video-assessment mee. Je wordt via een video toegesproken, bijvoorbeeld door een manager die heel uit de hoogte iets onredelijks tegen je zegt. Jij kan meteen een antwoord opnemen met je webcam en die video insturen.

Het gaat er dus helemaal niet om dat je het goed doet, maar dat je doet wat in je opkomt. Wat je van jezelf terugziet, kan je al helpen om te ontdekken wat niet lukt, of juist wel natuurlijk! Je krijgt er een analysemodel bij. Gaaf he.

Optie twee is een quickscan in of een wizard. We denken nog na over de term. Dat is zo’n soort test waarin je op basis van je antwoorden nieuwe vragen krijgt en per antwoord krijg je punten. Daar komt dan uiteindelijk een omschrijving van je leervraag uit.

En natuurlijk de onvermijdelijke 361 graden feedback, dat ken je wel. Je kunt een aantal mensen uitnodigen om jouw gedrag te scoren. Dat is heel handig als je nog bewust onbekwaam bent op een bepaald communicatieterrein, maar je hebt de zere plek nog niet gevonden. Je krijgt een mooi rapport terug met zereplekscores. Ook informatie die je naar je leervraag leidt.

Als de uitkomsten helder zijn, verwijzen ze je naar een skill waar je mee aan de gang kunt. Dan meld je je aan voor een zogenaamde leercirkel.”

“Wacht even met die graancirkels, Rutger, ik kan me niet voorstellen dat je me via een soort belastingformulier naar de juiste training kan sturen, al zijn je video’s nog zo gaaf en je wizard nog zo intelligent!”

“Nee, ik denk dat we in de meeste gevallen de informatie die hieruit komt, gebruiken in een gesprek met een Gids.”

“?”

“Weet je, als iemand echt iets urgents heeft, moet hij daar snel mee aan de slag kunnen. Wie te lang in zo’n digitale zoektocht blijft hangen, verliest al snel zijn motivatie. En je mag gewoon geen tijd van mensen verspillen door ze ofwel te lang te laten zoeken, of ze in een leertraject te stoppen dat ze niet nodig hebben. Dat is de grote fout die we maken als we iedereen door dezelfde mal duwen.”

Ik denk terug aan de training Functioneringsgesprekken voeren die ik vorig jaar heb gevolgd. Er zaten mensen bij die misschien over een half jaar dit soort gesprekken gingen voeren en mensen zoal ik die het helemaal niet zo ingewikkeld vinden. Bovendien voer ik een heel ander soort gesprekken met mijn mensen dan het hoofd van de schoonmaak. Het allerbelangrijkste werd niet aangeroerd: hoe definieer je samen een resultaat en een doelstelling? We waren gewoon “aan de beurt”.

Rutger is aan het uitleggen waarom het succes staat of valt met de keuze van je leertraject.

“Dus er is nog een 4e optie waar je voor kunt kiezen. Je schrijft op in een formulier wat er is gebeurd, waar je tegen op ziet en wat je voelt. Je hoeft daarbij geen enkel schema te volgen, geen STAR, geen 3 G’s, gewoon zoals je het thuis aan je partner of beste vriend vertelt. Wat je schrijft is vertrouwelijk. En jij kiest zelf wie het mag lezen. Misschien ken je mij al van die leuke nieuwjaarsvborrel en dan vink je mij aan. Ik lees het en ik nodig je uit voor een afspraak. We hebben binnen 3 dagen een Skype of Facetime of webconf, of we zien elkaar live als je toch bij mij op kantoor bent.

En dan gaan we praten. Dat duurt niet lang hoor. Mijn collega’s en ik zijn er goed in om snel te zien wat je nodig hebt, op basis van de input die je hebt gegeven. Zitten we er nu toch naast, dan ben jij niet zoals nu een hele dag kwijt die je al rollenspelend in een zaaltje moet doorbrengen. De sessies zijn nooit langer dan een uur. Zit je verkeerd, dan is het tijdverlies beperkt.”

“Wat gebeurt er dan in zo’n Sessie?”

“Dan komen we bij jouw graancirkels. Stel dat je toch meer vaardigheid nodig hebt in slecht nieuws brengen, omdat je nu eenmaal die mismatch tussen je bezetting en de taken in je resultaatgebieden niet 1,2,3 kunt oplossen. Natuurlijk ga je daar ook aan werken, maar dat is een ander traject. Kunnen we je trouwens ook bij helpen, want jouw probleem speelt op heel veel plekken in de organisatie.

Terug naar jouw Rita. Je meldt jezelf aan voor Slecht nieuws brengen. Via de knop Mijn leervraag kun jij opvragen wat je bij de intake hebt ingestuurd. Dat hebben we tijdens ons gesprek aangevuld met leerdoelen die specifiek voor jou gelden. Daar ga je nu aan werken.

We hebben ook een planning afgesproken. Die vind je terug in de leeromgeving. Die planning is belangrijk, want daarmee koop je leertijd. Die schrijf je weg in je tijdregistratie en die plan je ook vrij in je agenda. Er is ook altijd een derde bij de afspraak betrokken. Dat hoeft niet je manager te zijn. Je kiest zelf een supporter met wie je later regelmatig bespreekt hoe het met de toepassing gaat.”

“Klinkt doordat zeg. Wat zit daar nog meer in?”

Goede voorbeelden, niet één, maar een variatie. Ze gaan van vrij eenvoudig tot behoorlijk gecompliceerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de consequenties van het slechte nieuws voor de ontvanger. Je gaat niet beginnen met een ontslaggesprek.

Checklists. Je gelooft misschien niet in stappenplannen, maar het is echt prettig om houvast te hebben.

Als je maar snapt wat je doet. Daarom zijn die goede voorbeelden voorzien van sleutels. Op cruciale momenten in de video zie je in zo’n sleutel dat de speler die jij dan eigenlijk bent zo’n punt uit die checklist toepast. Het beeld staat bijvoorbeeld even stil en je hoort de gedachten. Of als het een tekst is, zitten er hotspots in waarmee je voice overs kunt afspelen. Nou ja, daar kan ik nogal in los gaan, als je eenmaal met HTML5 aan de gang gaat, dan ga je door tot je met je hoofd op het toetsenbord instort. Verslavend.

“O, vind je vrouw dat ook gezellig?”

Rutger is zo enthousiast dat hij me niet eens hoort.

“Nou dan heb je Theorie. Los van je opleidingsniveau, veel lerenden vinden het prettig om te begrijpen waarom het ene gedrag effectiever is dan het andere. Die theorie bieden we kort en lang aan, kleine interactieve Nootjes die je in 10 minuten doorneemt, in een leeg moment tussen twee afspraken. En grotere Noten. Een populair wetenschappelijk artikel, een TEDTalk, een link naar een programma op Uitzending /gemist of soms een langere module die we hebben ingekocht. We zijn heel enthousiast over de podcast, een korte radiodocumentaire die je afluistert terwijl je autorijdt of in de trein zit. Lekker met je ogen dicht. Als je het begrijpt, heb je transfer bereikt, weet je wel.”

“?”

“En natuurlijk oefeningen. Daar hebben we ook varianten in. Video-analyses bijvoorbeeld. Je beantwoordt vragen bij een casus op video, bij sommige fragmenten krijg je de opdracht om je eigen reactie op video op te nemen en jezelf te scoren. Of je voert zelf een case in en schrijft een scenario van het verloop van het gesprek. Praktjkopdrachten die je iets opleveren wat je toch in je werk nodig hebt. Geen zinloos huiswerk. Bij die oefeningen pas je de checklists toe en de theorie.

Je kan zelf kiezen wat je doet. Overal staat bij hoe lang het ongeveer duurt. We gebruiken duidelijke iconen zodat je meteen ziet wat wat is. En niets is verplicht. Zo lang je bij ons werkt, kun je erbij. Zit er iets in je portfolio dat je mee wil nemen, dan kan dat natuurlijk. Wat je hebt geleerd is van jou.”

“Zijn er geen mensen? Je moet toch op mensen oefenen?”

“Ja natuurlijk! Dat vergeet ik helemaal. Er zijn ook mensen. Onze organisatie is behoorlijk groot. Doordat we nu centraal registreren wie aan welke leervraag gaat werken, kunnen we mensen met dezelfde vragen in groepjes van een man of 4 tot 8 zetten. Dat is heel veilig. Wil je iemand niet in je groep, dan kan je hem of haar veto-en, onzichtbaar natuurlijk. Je hoeft ook niets uit te leggen. De collega’s met wie je leert, zijn niet anoniem. Je kan elkaar dus ook op de gang tegenkomen. So what? Je doet toch geen cursus bondage?

Je nodigt collega’s uit om mee te kijken naar je video-opnames en feedback te geven. We organiseren ook synchrone sessies met de groep in een virtual classroom. Dan laten we gedrag dat lerenden lastig vinden uitspelen door acteurs. De lerende mag dan de acteur regisseren. Daar leer je heel veel van, zonder dat je meteen zelf met de billen bloot moet. In zo’n virtual classroom kun je ook bij elkaar en bij de trainer kwijt wat te bent tegen gekomen tijdens het oefenen en in het werk. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je overal situaties opzoekt waar je slecht nieuws brengt, al is het tegen je zoon dat hij geen nieuwe Xbox krijgt of tegen je collega dat je niet weer koffie gaat halen.

Dat moment komt natuurlijk wel een keer. Op een gegeven moment heb je steeds lastigere situaties geoefend en heb je je eigen invulling gevonden van de techniek. Dan komen we live bij elkaar voor een assessment.”

“He gatver, tot nu toe klonk het zo lekker vrijblijvend!”

“Ja, maar dat werkt dus niet. Je moet ergens naartoe werken. Je wilt toch weten of je je leerdoelen hebt behaald en of je nu een Rita echt goed de deur uit kan laten gaan, nadat je haar verteld hebt dat ze op 20 uur moet blijven steken tot jij met je personeel kan gaan schuiven? Terwijl jij in de leeromgeving bezig bent, houden we ook contact. Als ik zie dat je weinig doet, ga ik je daar wel naar vragen.”

“Mmhmh”

“Dus we komen bij elkaar voor een assessment. Je geeft tevoren zelf de casus op, waar je op beoordeeld wilt worden. De assessor kijkt of daar genoeg vlees aan zit. Zo ja, dan ga je het gesprek voeren met een acteur. Dat nemen we op. De feedback nemen we ook op. En we bepalen of je geslaagd bent. Je beoordeelt zelf ook mee.”

“En krijg ik dan een sticker?”

“Ja, een badge in je profiel. Dan kan iedereen in de leeromgeving zien wat je hebt gedaan. Je bent dan een interne expert. Dat betekent dat je uitgenodigd kan worden als co-trainer. Wel zo handig als we onze mensen inzetten bij het leren.”

“Man, dit is toch allemaal onbetaalbaar?”

“Dat zou je denken he? Het klinkt allemaal heel maatwerkachtig, maar dat valt wel mee. We hebben heel veel cases onderzocht de laatste tijd en we merken dat het behoorlijk goed lukt om die in leervragen te categoriseren die leiden naar een bepaalde skill, of een set van skills. Denk maar eens aan onderhandelen. Daar moet je ook goed voor kunnen LSD-en, je doel kunnen formuleren, afspraken kunnen vastleggen… Dus dan doe je een aantal van die leercirkels die je later integreert.

En denk aan Leiderschap ontwikkelen. Daar ga je heel wat cirkels voor doorlopen. Maar ook dan, alleen wat jij nodig hebt óf waar jij bij nodig bent. Want leren is geven en nemen.”

Ik zie Rutger wegkijken naar verre verten en stoot hem even aan. “Ik zei dat dit me allemaal veel te duur lijkt voor een zorginstelling in zwaar weer als de onze.”

“O ja! Weet je wat duur is?

 • Mensen dwingen een bepaalde training te volgen terwijl ze er zelf niet van overtuigd zijn dat ze iets te leren hebben. Als ze vinden dat het een organisatieprobleem is of ze zijn ervan overtuigd dat ze het kunnen, heb je er in een training alleen maar last van
 • Ze laten wachten tot ze aan de beurt zijn, of dat de training op de kalender staat
 • Ze een heel programma laten volgen, terwijl ze maar een derde nodig hebben
 • Ze laten leren met tegenzin omdat je hen een werkvorm opdringt die ze heel vervelend vinden of omdat ze met iemand in een groep moeten waar ze puisten van krijgen
 • Ze laten wachten op anderen of hen juist in een te snel tempo dwingen
 • Overal een trainer bij halen, terwijl ze veel zelf kunnen
 • Of juist alleen maar doorklikmodules geven zonder menselijke feedback, want daarvan is het leerrendement minimaal, hoe hard de toeters ook bellen”

“Wow, dat is een grote verandering voor jullie zeg!”

“Nou, vooral voor de medewerkers, want die moeten nu zelf met leervragen komen. Al hoop ik natuurlijk dat leidinggevenden en collega’s wel elkaar gaan stimuleren. Vandaar dat we ook een verbindinkje hebben gelegd met onze Facebook.”

“Hé, ik moet zo naar Rita. Ik ben blij dat ik met jou heb gepraat, want daardoor heb ik geen tijd gehad om me nerveus te maken. En als het niet lukt, nou dan kom ik gewoon bij jou terug. Maar ik heb nog een vraag. We zitten met dat resultaatgericht organiseren he, ik zie dat best wel zitten en ik zie ook wel allerlei verbanden met wat jij nu vertelt over eigen doelen en verantwoordelijkheid en zo, maar mijn mensen hebben daar nog wel wat in te leren. Ik wil niet gaan afwachten tot ze ergens pijn krijgen. Kan ik ze toch niet alvast een leervraag aanpraten?”

“Hou het nieuws in de gaten. We hebben de boel bijna klaar voor het resultaatgericht werken. Volgende week meer…”

“Cool, Rutger, ik zie je. En succes morgen bij de directie. Ik ben heel benieuwd of Jan, Wilma en Rob ook zo enthousiast zijn.”

“Ach, anders adviseer ik mezelf een paar leercirkels Overtuigen.”


Onderzoek naar toenemend belang van skills

Graag verwijs ik je naar het artikel Het gaat niet om de baan, maar om de taken, in FD van 14 maart. Skills rule in de 21e eeuw! Door ontvlechting van taken, zo wordt betoogd door Alain Bazin, kunnen onderdelen van taken los ‘verhandeld’ worden. ‘Gelukkig zijn er nog genoeg menselijke vaardigheden over die moeilijk vervangbaar zijn door technologie, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Deze cognitieve vaardigheden worden aangeduid als ‘21st century skills’, waarmee mensen kunnen functioneren in de moderne kenniseconomie. Dat betreft niet alleen hooggeschoolde mensen. Zo is bijvoorbeeld het inschatten van een risicovolle situatie voor bewaking een vaardigheid die portiers of douaniers ook bezitten.’

Het is nog moeilijk om wetenschappelijk aan te tonen wat precies de economische voordelen zijn van deze skills, maar: ‘Economen, beleidsmakers en docenten denken dat dit type vaardigheden steeds belangrijker zal worden.’ ‘De 21ste-eeuwse vaardigheden moeten wel voortdurend in ontwikkeling blijven: het ‘leven lang leren’.’

Interessant vind ik het verband dat gelegd wordt tussen het verdwijnen van werk door nieuwe technologie of export van taken en het belang van skills om inzetbaar te blijven. Je werkt verandert voortdurend. Denk ook aan de mismatch die de hoofdpersoon van mijn verhaal op haar eigen afdeling ziet tussen taken en vaardigheden. Ben je sterk in creativiteit, probleemoplossend vermogen, communicatie en kun je jezelf motiveren om te blijven leren, dan blijft er werk voor je. Ook als je administratief medewerker bent.

De slotzin is me uit het hart gegrepen: ‘Want het upgraden van vaardigheden verbetert niet alleen de mate waarin mensen inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, het draagt ook bij aan sociale waardering en een positief zelfbeeld.’

Acht tips om het effect van een instructiefilm te maximaliseren

Je kunt je investering in een instructiefilm maximaliseren. Toen ik meekeek bij een docent van het StudieCentrum Financiële Branche die de film Inventarisatie en analyse van inkomensrisico’s met cursisten besprak, kreeg ik inspiratie voor deze acht tips. Deels zijn ze van heel praktische aard en deels gaan ze over de attitude van de docent die van sociaal leren een succes kan maken.

Sociaal leren?

WhatisSocialLearning_4e6935bcd6ad5

Klik om te vergroten

Deze infographic geeft mooi mijn ideaalbeeld van sociaal leren weer, dat zowel online als face-to-face gerealiseerd kan worden. Een instructiefilm kan zo’n leerproces heel mooi op gang brengen, mits de docent zich ervan bewust is wat die cursist in het midden van het plaatje ervaart.

In mijn vorige post heb ik een ontwerp geschetst waarin een instructiefilm het scharnierpunt is tussen online voorbereiden op het face-to-face leren. Nu zoom ik in op de vaardigheid van de docent om zoveel mogelijk leereffect uit de videobespreking te halen.

Praktische tips

1. Plan het kijken voor de middag

Dit is een hele praktische. Begin op tijd, bij voorkeur voor de middagpauze. Kijken is vermoeiend en als dan ook nog het licht gedimd wordt, zakken de oogleden al snel naar beneden. Voor de lunch is er nog energie. Wat de cursisten gekeken hebben nemen ze mee de lunch in. Ze zouden de verrichtingen van Roos wel eens een interessanter gespreksonderwerp kunnen vinden dan de aanstaande vakantie.

Zorg ook dat je voldoende tijd hebt om alle leerstappen genoeg aandacht te geven. Zie de toelichting op de opbouw: herkennen en erkennen, theorie betrekken, verwerken in regie-oefening en zelf doen.

2. Creëer ideale kijkomstandigheden

Ook dit is een praktische tip. Slechte kijk- en luisteromstandigheden verpesten de leerervaring. Dus zorg voor een groot scherm, goede scherpe beamer die een hoge resolutie aan kan en goede boxen. Wil je niet investeren in goede apparatuur, dan kun je beter ook niet in een film investeren. Dim het licht en sluit storende geluiden buiten. Laat eerst een klein stukje zien en horen en vraag of iedereen het goed kan zien en verstaan.

Didactische tips

Cursisten gaan leren als ze bereid zijn om te vertellen over eigen praktijk, om in discussie te gaan over wat ze zien en over alternatieven voor gedrag. Hoe creëer je condities waarin cursisten in groepen actief aan het werk gaan zonder dat de docent moet bewaken of ze wel werken? En hoe leidt dit alles op een natuurlijke manier naar zelf uitspelen, zonder dat cursisten het gevoel hebben dat ze te kijk staan? Dat lukt nooit voor de volle 100%, maar je kunt er wel naar streven door steeds terug te komen bij het idee dat de lerende in het midden staat en niet de docent.

Cursussen in de financiële sector zijn over het algemeen redelijk conservatief van opzet. De meest toegepaste didactische strategie is “show and tell”. De docent laat slides zien en vertelt daar iets bij, hij stelt af en toe een vraag maar het merendeel van de tijd is de cursist vrij passief bezig. Dat zal ook alles te maken hebben met het ontbreken van een doortimmerde formele beoordeling in de eisen van de SEH waar aanbieders van cursussen aan gebonden zijn. Cursisten die aan de aanwezigheidsplicht voldoen, krijgen weer een papiertje.

Als cursisten een passieve manier van leren gewoon zijn, kun je als docent niet verwachten dat zij spontaan en open in discussie gaan. Cursisten zien de docent als de expert, dus hij weet het juiste antwoord. Slechts een deel van de cursisten gaat daar actief naar opzoek. Anderen luisteren, of kijken uit het raam, tot de dag weer voorbij is.

3. Voer vanaf het begin groepsgesprekken

De docent laat de cursisten vanaf zijn eerste welkomstwoord wennen aan een open discussie waarin ieders inbreng van evenveel waarde kan zijn als die van de docent. Als je aan de groep een vraag stelt, kan de stilte je al snel te lang duren en ben je geneigd om zelf het antwoord te geven. Doe je dat een paar keer, dan zullen de cursisten ook niet reageren op de film, hoe spannend de dilemma’s voor Roos ook zijn.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk waardering te geven aan input van cursisten. In een blended ontwerp laten we de discussie al online beginnen. De docent is dus ook daar aanwezig, al is het maar heel beknopt.

Houd tijdens het hele face-to-face programma de presentaties van de docent zo kort mogelijk en bouw om de tien minuten interactie in. Nodig cursisten uit om eigen ervaringen te vertellen en elkaar te bevragen zonder oordeel. Geef zelf steeds het goede voorbeeld. Vertel zelf ook een lastige situatie met klanten die je achteraf gezien handiger had kunnen aanpakken. De docent is ook altijd nog aan het leren.

4. Leid de film in en geef het doel erbij

De docent bereidt de cursisten voor op wat de groep gaat doen en zet de film pas aan als iedereen zijn aandacht heeft verzameld. Doe je dat niet, dan zijn de cursisten de eerste paar minuten aan het omschakelen naar een kijkhouding en missen ze het begin. Het vergt veel inspanning om er dan weer in te komen.

Al vanaf de eerste communicatie met cursisten over het programma begint de docent (of het bureau waarvoor hij werkt) het leerklimaat te bevorderen. Maak de cursisten vertrouwd met het idee dat de groep een film gaat bespreken en het voorbeeld gaat gebruiken om zelf te oefenen. Breng oefenen als vanzelfsprekend. Als je beter wilt leren golfen, moet je toch ook veel oefenen? Aan het begin van de dag komt de docent hierop terug. Als het moment daar is, ledit de docent nogmaals heel kort in, neemt even de tijd om het leslokaal in een bioscoop om te toveren, zodat de cursisten er ook klaar voor zijn. In de vorige post heb je gezien dat ze een kijkinstructie meekrijgen.

5. Leid de film neutraal in

De docent kan zowel letterlijk als non-verbaal zijn mening over de film laten doorschemeren. Sommige docenten van SCFB vonden bij voorbeeld dat Roos te veel negatief gedrag liet zien in de video en lieten dat bij de inleiding van de film al merken. Daardoor kregen de cursisten het idee dat het bedoeling was om Roos eens flink af te kraken. Dan is er meteen veel minder te leren.

De docent stelt zich dus neutraal op en laat de cursisten zelfstandig hun mening vormen. Zoals eerder gezegd: de cursisten zijn Roos’ mentor en gaan haar helpen om een betere adviseur te worden. Al heeft de docent de film al tien keer gezien, hij blijft naar buiten toe verwonderd over de inhoud.

6. Hou de inleiding kort

De docent kan geneigd zijn te vertellen wat we gaan zien, waar we op moeten letten, hoe het gesprek gaat verlopen, enzovoort. Cursisten zakken weer weg in de passieve luisterstand en vragen zich af waarom ze nog moeten kijken.

Na een zo kort mogelijke aftrap gaat de groep kijken en laat zich verrassen. De cursisten die de film al gezien hebben, vallen details op die ze eerder hebben gemist of interpreteren wat ze zien anders. Wie alleen in de voorbespreking wat fragmenten heeft gezien, gaat nu in gedachten de film in elkaar puzzelen.

7. Onopvallend meekijken

Wat gebeurt er als de docent lacht, met zijn hoofd schudt, zucht of oogcontact zoekt met een van de cursisten voor een samenspannend onderonsje? Cursisten raken afgeleid, reageren daarop en kunnen niet meer open oordelen.

De docent houdt zijn gezicht in de plooi en kijkt aandachtig mee. Als de docent tijdens het kijken iets anders aan het doen is, leidt dat ook af.

8. Laat de lerende groep zelf het gesprek sturen

Het is behoorlijk moeilijk om niet te sturen in een discussie. Als de docent de film op dit punt pauzeert:

zegt hij bijvoorbeeld: “Heb je gezien dat Roos meteen al een conclusie trok over de bestemming van het spaargeld?” Nou, natuurlijk heeft iedereen dat dan gezien en vindt dat ook heel slecht van Roos. Als de docent dat bij elk fragment doet, gaat de groep snel door de film heen en wordt passiviteit beloond.

Sturen kan ook op subtieler manieren. Als de docent wél open vraagt hoe Roos presteerde op de criteria in de checklist, kan hij met zijn reacties op de antwoorden die er komen, laten zien wat het goede antwoord is. Hij ontkracht observaties die tegen zijn vooraf bedachte conclusie in gaan, of reageert er helemaal niet op en vraagt een andere mening, totdat iemand zegt wat hij wil horen. De cursisten ontdekken een patroon in de oordelen van de docent en gaan hem onwillekeurig naar de mond praten of zeggen niets. Dan bloedt de discussie dood.

Laat de groep zelf de discussie sturen. De docent houdt het gesprek op gang en laat de cursisten zelf tot conclusies komen, zonder dat ze steeds naar de docent kijken. Een kwestie van oefenen in de kunst van vragen stellen, luisteren en antwoorden verrijken.

 • Wat heb je precies gezien?
 • Wat was het effect bij de ander?
 • Hoe interpreteer je dat?
 • Waarom gebeurt dat zo?
 • Welke informatie mist Roos nu?
 • Wat vind je van het voorstel van cursist X?
 • Begrijp je wat cursist Y bedoelt?
 • Kun je samenvatten wat we tot nu toe hebben besproken?
 • Zijn cursist X en Y het volgens jou met elkaar eens?
 • Stel dat Ab tien jaar jonger was, wat zou je dan anders doen?
 • Als Roos het zo zou aanpakken, wat zou de FMA (Auriteit Financiele Markten) daar van vinden?

Bij het zoeken naar antwoorden laat je zoveel mogelijk de cursisten het werk doen.

Heb geduld en vertrouwen in je cursisten!

bookdiscussion

Klik om info over boek te bekijken

De don’ts en do’s zijn geïnspireerd door het boek Discussion as a way of teaching. Tools and techniques for democratic classrooms door Stephen D. Brookfield en Stephen Preskill, Jossey-Bass, 1999-2005

De instructiefilm als scharnier in een blended training

Je hebt een mooie film gemaakt met allemaal spannende leermomenten. Wat ga je ermee doen? Ik stel hier een leerscenario voor in een blended ontwerp met de film Inventarisatie en analyse van inkomensrisico’s als casus. Met deze film leren financieel adviseurs hoe ze met hun klanten in kaart kunnen brengen wat het aflossen van hun hypotheek in de weg kan staan. Praten over geld is een taboe dat adviseurs zorgvuldig moeten doorbreken.

In mijn vorige post kun je lezen hoe we deze film gemaakt hebben. In deze post lees je wat docenten ermee kunnen doen, online en face to face.

Voel je vrij om ideeën te jatten en toe te passen in een eigen training rond moeilijke gesprekken.

De randvoorwaarden voor de training

Voordat ik je kan laten zien wat je mogelijkheden zijn met een instructiefilm, is het goed om te kijken naar de context waarin we déze film gemaakt hebben. In de commerciële e-learning ben je immers zelden helemaal vrij om te doen wat je didactisch optimaal vindt.

Mijn opdrachtgever SCFB is niet de enige aanbieder van de opleiding tot Erkend Hypotheekadviseur. Alle aanbieders zijn aan dezelfde eisen gebonden van de SEH, de accrediterende instantie. Die bestaan uit 19 leerdoelen die behandeld moeten worden en de aanwijzing om aandacht te besteden aan integer adviseren. Bovendien MOET de cursus twee werkdagen van de cursisten in beslag nemen. Je mag de contacttijd niet vervangen door een online aanbod. Het is niet verplicht om een assessment af te nemen tijdens de bijeenkomst. Het is voldoende als de cursisten aanwezig zijn. De cursisten krijgen echter alleen toegang tot de bijeenkomst als ze een toets die is samengesteld uit één vraag per leerdoel (19 vragen dus) voldoende maken. Het aantal pogingen op de toets is onbeperkt. Een slagingskans van 100% dus.

Met deze voorwaarden in het achterhoofd heb ik voor SCFB een cursus gemaakt op hun online leeromgeving (Moodle). Uiteraard bieden we daarin de online toets aan. Maar we hebben ook die mooie film gemaakt. Hoe kunnen we de film in de online cursus op zo’n manier gebruiken dat de cursisten de door SEH gestelde leerdoelen beter bereiken, maar zónder dat de cursisten meer tijd moeten investeren dan bij andere aanbieders? De eisen die SEH stelt, zijn vrij laag. SCFB neemt echter graag zijn verantwoordelijkheid om een zo effectief mogelijke opleiding te bieden. De cursisten zijn echter gewend met vrij minimale inspanning aan de eisen te voldoen.

Je haalt meer uit de film als de cursisten hem een paar keer bekijken. Als ontwerper/docent streef je ernaar dat ze hem voorafgaand aan de bijeenkomst online kijken en analyseren. (In mijn artikel over de effectiviteit van Cumulatieve Micro Training kun je lezen dat video kijken en annoteren een belangrijke stap is om een gespreksvaardigheid te ontwikkelen.) Tijdens de bijeenkomst kijken ze hem als groep nog een keer, maar dan doorsneden met discussie die de inzichten uit de film verdiept. Maar hoe verleid je hen om de film te kijken? De toets kun je verplichten, de film kijken niet.

Cursisten motiveren om te kijken

Hoe loopt het af?

Een slimme manier is om eerst een sneak preview te geven. Iedereen wil wel 2 minuten kijken. Je pakt er voor de sneak preview natuurlijk een spannend moment uit. Ik zou deze scène nemen waarin het erom lijkt te spannen of Ab en Jacq dat huis wel gaan kopen.

Als je dit hebt gezien, word je dan niet nieuwsgierig naar de afloop? En wil je ook niet weten wat er hieraan vooraf is gegaan?

Vakmanschap motiveert

Het is menselijk dat cursisten afwegingen maken over hun tijdsbesteding, al vinden ze hun vak nog zo interessant. De film duurt 25 minuten. In die tijd kun je ook een gesprek met klanten voorbereiden. Je kunt cursisten beïnvloeden bij die afweging, door kort en krachtig uit te leggen welk voordeel de cursist behaalt als hij de film goed bekijkt. Maar wat heb je te bieden? Ze mogen niet eerder weg uit de bijeenkomst en hoeven ook geen assessment te doen.

Mijn advies is om hen in de introductie van de film aan te spreken op hun vakmanschap. Daarin sluit ik aan bij Dan Pink die heeft bewezen dat streven naar vergroting van je vakmanschap een van de drie belangrijkste motivatoren is voor professionals. Voor wie zijn boek Drive niet kent:

Vanaf 6:47 spreekt Pink over “mastery” als motivator.

Elke cursist vult dat motief anders in:

 • je wilt je competentie meten met andere adviseurs
 • je wilt laten zien hoeveel ervaring je hebt in de aanpak van dit soort gesprekken
 • je wilt ontdekken of je jezelf nog kunt verbeteren
 • je worstelt zelf ook met lastige dilemma’s in je gesprekken met klanten en bent op zoek naar goede oplossingen
 • je bent senior binnen je kantoor en hebt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van junior-adviseurs
 • je kunt nooit meekijken met een andere adviseur en bent gewoon nieuwsgierig hoe een ander het doet

Laat vakgenoten die ook eerst de film hebben bekeken, vertellen dat ze betere vakmensen zijn geworden door de film te bestuderen. Zij kunnen spreken vanuit bovengenoemde motieven, zodat elke cursist zich aangesproken voelt.

De docent vertelt ook kort en krachtig wat voor oefeningen hij met de video gaat doen en waarom het wel zo handig is als je al een voorbereidende opdracht hebt gedaan.

Stuur de kijkrichting met online opdrachten

Als de cursisten hebben besloten om een uur te reserveren voor de film hebben ze een kijkopdracht nodig en wat informatie over de context. Ze moeten weten dat het gesprek al even loopt en dat Roos alle informatie over inkomen en spaargeld en dergelijke heeft besproken. De cursisten kunnen een pdf van het “dossier” van Ab en Jacq bekijken. De hypotheekvorm is bepaald.

Feedback geven als opdracht

Wat ze vooral moeten weten, is hoe ze naar Roos moeten kijken. Ze moeten kritisch zijn, maar ook niet te hard oordelen. De cursisten wordt daarom in de kijkopdracht gevraagd zich voor te stellen dat Roos een beginnende adviseur is binnen hun kantoor en dat zij haar mentor zijn. “De klanten weten dat het gesprek met Roos wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden en zijn daarmee akkoord. Na afloop van dit gesprek ga je met Roos de opname terugkijken en haar feedback geven.”

Op basis van doelen

Zoals ik in deze post schreef, geef je altijd feedback op basis van doelen. Zowel voor de gever als de ontvanger moet het duidelijk zijn waarom de feedback gegeven wordt en wat het effect van het gedrag van de ontvanger moet zijn.

Als de cursist in de rol van feedbackgever wordt gevraagd, moet de opdracht het doel bij hem activeren: de adviseur moet in het gesprek een goede samenwerkingsrelatie met de klanten opbouwen waardoor de klanten zich bewust worden van de inkomsensrisico’s die zij lopen en open staan voor een passend financieel plan om inkomensrisico’s af te dekken. Daar horen ook onderliggende doelen bij.

De kijkopdracht kan vervolgen met: “Kies drie momenten in het gesprek waarin Roos bijdraagt aan dit doel en drie momenten waarin zij het bereiken van dit doel in de weg staat. Beschrijf wat ze doet en zegt en benoem waarom je vindt dat dit een positief of negatief effect heeft. Geef bij de negatieve voorbeelden een tip aan Roos.”

Online video annoteren

Er is een heel geinige tool, VideoAnt, waarmee je kijkers notities kunt laten maken bij momenten in een video en zelfs met elkaar in discussie kunt laten gaan. Dan kun je er een samenwerkingsopdracht van maken. Dat ziet er zo uit.

Succeskans voorspellen

De opdracht feedback voor Roos te verzamelen is één mogelijkheid. Waar ik bij SCFB voor heb gekozen, is om de afloop van het gesprek laten voorspellen.

In Moodle gebruik ik hiervoor de leeractiviteit Keuze. Cursisten kiezen een optie tussen 10 en 100 %. Nadat ze hun keuze hebben aangeklikt, zien ze hoe andere leden van hun groep gekozen hebben. Zitten ze bij de meerderheid of hebben ze een afwijkende inschatting gemaakt?

Keuze

Hierna krijgen ze de vraag om door de film heen te scrollen en op zoek te gaan naar bewijzen voor hun keuze. Wat doet of zegt Roos om haar kans op acceptatie van haar voorstel te vergroten? Noteer de tijdcode van de film en schrijf in steekwoorden op wat het gedrag is en welk effect dat volgens jou heeft. Dit zou je dan ook weer in VideoAnt kunnen doen. Hierna kunnen ze hun Keuze bijstellen.

Zoals je in het voorbeeld van de groep uit Arnhem ziet, zijn de voorspellingen mooi verdeeld’ Genoeg aanleiding voor een leuke discussie. Die kun je online al laten beginnen door hen te vragen om in een Forum hun keuze toe te lichten met hun drie sterkste bewijzen. De Keuze staat nu op anoniem. Expres! Dan kunnen ze of in het Forum of in de bijeenkomst uitvogelen wie wat heeft gekozen.

Zelf opdracht laten kiezen motiveert

Als je de video over Pinks’ motivatietheorie hebt gekeken, heb je wellicht ook opgepikt dat Autonomie een belangrijke motivator is. Daarom is het slim om cursisten zelf te laten kiezen welke opdracht ze doen. Het maakt niet zoveel uit met welk doel ze kijken, als ze maar gefocust zijn. De ene cursist vindt het motiverend om zijn eigen vakmanschap over te dragen en de ander is vooral op succes gericht.

Docent legt de verbinding tussen online en face to face

In de titel noem ik de film als scharnier voor het blended ontwerp, maar in feite is dat de docent die de verbinding legt tussen film, online voorbereiding en bespreking in de bijeenkomst. De docent kijkt in de cursus hoe er gestemd is. Deze grafiek kan hij live laten zien op het scherm. Ook inventariseert hij de argumenten die zijn gegeven. Hij concludeert  welke momenten in het gesprek deze groep kennelijk het meest kritisch vindt. Daar focust hij straks de bespreking op. Elke groep heeft immers andere vragen en daar past de docent zich op aan.

Het beste is natuurlijk als de docent zich ook online laat zien. Dat kun je als een beloning inzetten. Als een cursist zijn mening heeft gegeven in het forum, wordt er een video zichtbaar* waarin de docent een belangrijk moment in de film bespreekt en een vergelijking maakt met een ervaring uit zijn eigen praktijk. Social presence van de docent is een belangrijke voorwaarde om vormen van sociaal leren, die je absoluut nodig hebt als het om gespreksvaardigheden gaat, te laten slagen.

Face-to-face gesprek over de film starten in de groep

De docent bouwt het bespreken van de film in zijn tweedaagse programma in. Mijn voorkeur zou zijn om al op de eerste dag met de film te beginnen. In de praktijk draait het succes van de adviseur immers om dit soort gesprekken. Bovendien komen er dan snel verhalen los uit de eigen praktijk van de deelnemers en dat bevordert het leerklimaat. De film is ook een perfecte ingang naar verkenning van de theorie.

Het online voorwerk is door SCFB niet verplicht gesteld. Dat vind ik logisch want iets verplichten is nu eenmaal geen ideale motivator. De docent kan in de logs wel zien wie de pagina met de film heeft bekeken en hij heeft gezien wie vervolgens input heeft gegeven in de Keuze en het Forum. Wat doet hij met dit verschil in voorkennis?

Omgaan met wel en niet-voorbereide cursisten

De docent kan groepjes samenstellen van cursisten die wel en niet hebben gekeken. Degenen die gekeken hebben, lichten toe wat ze hebben gedaan en laten de fragmenten zien doe ze zouden gebruiken in een feedbackgesprek met Roos of waaruit ze bewijs hebben gehaald voor hun inschatting van Roos’ slaagkans (afhankelijk van de gekozen opdracht). Voor hen is het interessant of degenen die de fragmenten voor het eerst zien, herkennen wat zij gezien denken te hebben. De “verse” kijkers stimuleren hen hun keuzes te verantwoorden waardoor ze er dieper over nadenken. (Deze werkvorm veronderstelt dat de cursisten een laptop of iPad bij zich hebben en kunnen kijken en luisteren zonder andere groepen te storen.)

Als iedereen kennis heeft gemaakt met Roos de adviseur en Ab en Jacq die een hypotheek nodig hebben, kan de docent verder. Maar waar gaat hij naartoe?

Opbouw van oefeningen van herkennen naar zelf doen

Het doel van werkvormen rond de film is dat cursisten effectief gedrag van belemmerend gedrag leren herkennen, betere alternatieven kunnen bedenken en die kunnen toepassen als ze vergelijkbare gesprekssituaties tegenkomen in hun eigen praktijk. Met alleen praten over de film bereikt een docent geen trasfer. Er moet ook geoefend worden.

1. Brug slaan naar eigen praktijk

Het is belangrijk dat de cursisten erkennen dat wat Roos met Ab en Jacq meemaakt, uit het adviseursleven gegrepen is. Daarom is het een goede start als de docent eerst vraagt om per risico (ontslag/geen werk meer, arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioen en scheiding) te benoemen hoe Ab en Jacq er wat dat betreft voorstaan. Daarbij betrekken ze het dossier en de film. De opdracht is: “Hoe schat jij als adviseur het risico in en hoe zien de partners dat zelf?” De docent geeft elke groep een risico en laat hen in maximaal drie zinnen het probleem/dilemma formuleren dat Roos in het gesprek tegenkomt. Elke groep zet het op een flap.

Nu kan de docent vragen wie deze issues herkent uit zijn praktijk. Laat bij elk issue (bij voorbeeld Ab onderschat het risico op ontslag en zal heel moeilijk een nieuwe baan vinden, of Jacq laat Ab het gesprek voeren en let niet op) een andere cursist een vergelijkbare ervaring met klanten vertellen waar hij nog vaak aan terugdenkt. Bij het vertellen komt spanning of emotie naar boven en dat is nodig om te willen leren. De docent kan dat als eerste doen om de loper uit te leggen. Ook de docent heeft dit soort lastige gesprekken gevoerd.

Zonder te oordelen vragen de medecursisten naar de oplossing die de verteller heeft gekozen en hoe hij daarop terugkijkt. Heeft de inbrenger nog met de klanten te maken, dan kunnen medecursisten helpen. Deze reflectie motiveert om actief mee te doen. Ofwel de cursist heeft alvast een oplossing om straks uit te proberen, of hij wil het graag anders doen. Voor nu is het genoeg als de hele groep met de verteller en daarna weer met Roos gaat meevoelen en -denken.

2. Theorie en eigen ervaring verwerken in een checklist

Straks gaan de cursisten nog een keer naar de film kijken, maar dan heel gericht en gedetailleerder dan ze thuis hebben gedaan. Ze gaan effectief en minder effectief gedrag benoemen. Het is wel zo handig als je daar criteria voor hebt in een checklist. De cursisten hebben al sleutelsituaties in de film geidentificeerd en verteld hoe ze Roos gedrag beoordelen, dus dat lijstje komt snel op het bord komt. De centrale vraag daarbij is: Wat moet de adviseur doen en laten om een goede samenwerkingsrelatie met de klanten op te bouwen waardoor ze hen een passend pakket kan bieden om inkomensrisico’s af te dekken? Als het goed is, lijkt dit lijstje op de leerdoelen die vooraf geformuleerd zijn.

3. Roos regisseren

Nu is het heel belangrijk hoe de docent het vervolg inzet. Zijn kijkopdracht moet neutraal zijn. (In de laatste post uit deze serie ga ik verder in op de docentvaardigheden voor het werken met film.) De docent vraagt de cursisten om per criterium aantekeningen te maken van wat ze zien. Het gaat om benoemen en niet om beoordelen. Dat komt daarna. De cursisten wordt verzocht hun reacties nog even voor zich te houden om elkaar niet te beïnvloeden. De meeste cursisten kijken voor de tweede keer en zien nu veel meer.

Plenaire start regie-opdracht

Na het eerste fragment vraagt de docent wat ze hebben genoteerd. Wat werd aan beide kanten gezegd en hoe en welk effect zag je daarvan in de film? Als men het eens is over wat er gebeurde, kun je daarna samen beoordelen of het effect positief of negatief was. Daarbij wordt de checklist gebruikt.

Als ze inzicht hebben in het effect van goed en minder goed, nodigt de docent uit om Roos feedback te geven. De cursisten zijn immers haar mentor en Roos moet het nog leren. De docent vraagt: “Stel dat Roos een oortje in heeft en jij geeft haar regieaanwijzingen, wat zeg je dan?” Hier ontstaat discussie over het beste advies waarbij de cursisten zowel praten over wat Roos nu bij de klanten moet bereiken en wat daarvoor de beste strategie is. Wie zich heeft voorbereid, heeft zijn feedback inmiddels nog eens goed overdacht.

In groepen verder

Nadat de docent één keer plenair heeft voorgedaan hoe je samen in gesprek gaat over het fragment, kennen de cursisten zelfstandig verder met de oefening. Elke groep pakt een fragment en analyseert dat. De docent kan om advies gevraagd worden. Het is saai als de docent steeds het gesprek leidt. Bij groepswerk kunnen veel meer mensen actief leren.

4. Zelf Roos spelen en bruikbaarheid feedback testen

Cursisten hoeven hun analyses niet plenair terug te rapporteren. Het uitproberen van de bedachte regieaanwijzingen in een alternatieve uitvoering van het gesprek is de test. Ze werken met de informatie in het dossier van Ab en Jacq.

Voor het uitspelen zijn allerlei organisatievormen te bedenken. Het meest effectief is als zoveel mogelijk cursisten even Roos kunnen zijn door bijvoorbeeld “in te draaien” bij Ab en Jacq die steeds door dezelfde cursisten gespeeld worden. Het is niet nodig om het hele gesprek over te spelen. Laat de cursistengroep samen bepalen welk deel van het gesprek het belangrijkst is voor het halen van een goed resultaat. Dit kan de docent ook al uit de bijdragen in het online forum afleiden.

Het is wel heel zinnig om ook de afronding van het gesprek te laten uitspelen en af te sluiten met een nieuwe inschatting van de slaagkans.

“O nee, een rollenspel begeleiden, daar begin ik echt niet aan”, zullen docenten die dit lezen nu misschien denken. Het is een didactische vaardigheid die je wel even onder de knie moet krijgen. Start je de oefening onzeker in, dan zullen je cursisten zich er onderuit kletsen. Karin de Galan heeft er een goed boek over geschreven. Daar moet je natuurlijk wel mee oefenen.

5. Theorie toepassen in passend advies

Nu kun je heel mooi terug naar de theorie door de cursisten in groepen een adviespakket voor Ab en Jacq te laten opstellen waarmee de risico’s opgevangen kunnen worden. Elke groep schuift zijn advies door naar een andere groep. Een deel van de cursisten kruipt in de huid van Ab en Jacq en kijkt of ze het vinden passen. De andere helft checkt het advies inhoudelijk. Daarmee kun je de twee dagen cursus mooi afronden.

In de laatste aflevering van deze serie bespreek ik hoe de docent het leereffect van de film kan maximaliseren als hij de bespreking ervan begeleidt.

 

* Gebruik hiervoor Voorwaardelijke activiteiten in Moodle.

 

Instructie voor een goede instructiefilm

Maak een instructiefilm als leermateriaal voor een blended opleiding. Mits goed ingezet, is Return On Investment verzekerd. Elke beroepspraktijk kent zijn eigen “moeilijke gesprekken” die alleen met behulp van video te leren zijn. Realiseer je wel dat het een complexe klus is waarin allerlei competenties in elkaar moeten schuiven. In mijn werk als opleidingsontwikkelaar vind ik het wel een van de allerleukste klussen. 

Ik gebruik de film Inventarisatie en analyse van inkomensrisico’s als casus. Financieel adviseurs leren hiermee een goed gesprek te voeren over allerlei persoonlijke details uit het leven van hun klanten. Deze serie van drie artikelen biedt je een projectplan, ideeën om de film in je blended instructieontwerp in te passen en tips om maximaal van de film te profiteren.

De casus: in 1,5 uur van het ene naar het andere dilemma

Maak kennis met Roos, de adviseur en AB en Jacq, haar klanten.

Het beroep van hypotheekadviseur verandert met de markt mee naar all round financieel adviseur. De adviseur kijkt nu naar het volledige inkomensplaatje van zijn klanten, zowel nu als in de toekomst, om integer te kunnen adviseren. Hij is verplicht om in zijn gesprek met klanten risico’s op tafel te krijgen die het aflossen van de hypotheek in gevaar brengen (ontslag, arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioen en scheiden is er ook één).

Blijken die risico’s er te zijn, dan is hij verplicht daarop te wijzen, te checken of de klanten de risico’s begrijpen en met hen oplossingen te bespreken. Dat kunnen bijvoorbeeld wettelijke regelingen zijn, maar ook verzekeringen die hij voor hen kan afsluiten. Dat is interessante omzet voor zijn kantoor. Je kunt je voorstellen dat de adviseur in het gesprek voor lastige dilemma’s komt te staan. Hij wil graag een hypotheekadvies mét een mooi pakket verkopen, maar heeft ook een zware verantwoordelijkheid naar zijn klanten en naar de bank die de hypotheek verstrekt.

Er is niet voor niets een opleiding nodig om Erkend Financieel Adviseur te worden. In dit gesprek wordt de competentie van de adviseur zwaar op de proef gesteld. Hij jongleert met zijn kennis van de wet, van verzekeringen en met zijn sociale en communicatieve vaardigheden. Switchen tussen de rollen van financieel detective, huwelijkstherapeut en verkoper vraagt behoorlijk veel tact. Dat is niet uit een syllabus, quizvragen of een presentatie te leren. Cursisten moeten het zien en heel actief verwerken.

Instructiefilm nodig

Het Studiecentrum Financiële Branche voelde goed aan dat een instructiefilm ideaal leermateriaal is en wilde daar graag in investeren. Twee redenen spelen een rol. Aanbieders van opleidingen tot Erkend Financieel Adviseur concurreren op een markt waarop ieder is gebonden aan dezelfde accreditatie-eisen. Als aanbieder wil je je toch onderscheiden met het aantrekkelijkste cursusaanbod. Bovendien zal de cursus vele malen herhaald worden, waardoor de investering terugverdiend kan worden. Daarom vroeg SCFB mij een film te produceren.

Kwaliteitseisen

Een film maken kost veel tijd en geld. Het hoeft geen speelfilmkwaliteit te zijn, maar de eisen zijn toch hoog. Het acteerwerk is het belangrijkst. Zodra cursisten het gevoel krijgen dat ze niet naar een echte adviseur kijken, ben je het al een beetje kwijt. Daarna volgen de kwaliteit van de opname en de montage.

We hebben met drie camera’s gefilmd en heel dynamisch gemonteerd. Er zijn veel perspectiefwisselingen nodig omdat je de interactie goed moet kunnen volgen. Dat zie je goed terug in dit fragment. Aan weerskanten van de adviseur staat een bediende camera die kan inzoomen op Ab en Jacq en er kijkt een camera tussen hen door naar Roos die op een vast kader staat ingesteld.

We hebben in totaal ca. 80 manuren besteed aan research, script schrijven, productie, acteren, camera en geluid en montage. (Dan houd ik de uren van de inhoudsdeskundige buiten beschouwing.)

Wat is de opbrengst van een goed gemaakte instructiefilm?

Waarom kan een goede film wat een docent of een tekst niet kunnen? Een film heeft meer effect op cursisten.

Cursisten stellen zich onbewust open voor leerervaringen

Cursisten leven zich makkelijk in als ze een realistisch gesprek zien waarvan ze zich kunnen voorstellen dat het morgen in hun kantoor plaatsvindt. Ze zien emotie bij de klanten, ook tussen de partners, en reageren daar intuïtief op. Inleven is een voorwaarde om aandachtig te kijken en luisteren en te gaan meedenken: klopt het wat ze zegt, zou ik dit ook zo doen, wat zou mijn volgende stap zijn? De hersenen kraken.

Cursisten spiegelen en reflecteren op eigen competentie

De cursist vergelijkt zijn eigen gedrag, zonder dat hij daartoe moet worden aangezet, met dat van het model. Waar sta ik in vergelijking met haar? Wat doe ik beter dan deze adviseur en waar kan ik juist effectiever gedrag overnemen?

Cursisten kunnen inhoud en gedrag tegelijk verwerken

Groot voordeel van video ten opzichte van tekst lezen is dat de cursist zowel kan reageren op de inhoud als op de communicatieve aanpak. Cursisten zien de adviseur bijvoorbeeld op heel vriendelijke toon een onjuist antwoord geven of een prima advies dat niet overkomt omdat ze geen betrokkenheid toont. Zo kan het ook in de praktijk gaan. De cursist realiseert zich dat inhoud en gedrag congruent moeten zijn. Adviseurs moeten zowel de risico’s op basis van de gegeven informatie correct inschatten, als daarbij passend gedrag laten zien. Ernst, waar de klanten zich echt even achter de oren moeten krabben, en ontspanning als er een goed vangnet voor een risico is.

Cursisten zien de reacties van klanten als feedback voor de adviseur

Als het acteren klopt en de camera goed inzoomt op de klanten, leiden cursisten op een heel natuurlijke manier af welk gedrag effectief is. Daardoor leren ze beter de signalen van hun eigen klanten herkennen. In het fragment dat je hebt gezien, spreekt de verbazing van het echtpaar na de snelle conclusie over de bestemming van het spaargeld boekdelen.

Stap 1 Inhouds- en gedragsanalyse

Kijken naar de adviseur

Wat is goed gedrag van de adviseur? Wat moet er in de film getoond worden? Mijn advies is om uitvoerig met een klein comité van docenten/inhoudsdeskundigen te bespreken hoe het gedrag van de adviseur eruit ziet als hij het goed doet. Het beste is natuurlijk als je zelf een echt gesprek kunt observeren en opnemen en na afloop met de adviseur en de docenten kunt analyseren.

We hebben de volgende aspecten van adviesgedrag besproken (zulke vragen kun je makkelijk vertalen naar je eigen praktijk):

 • welke regels zijn er voor het gedrag van de adviseur in zo’n adviesgesprek: wat doet een adviseur die ‘integer’ handelt en wat moet hij minimaal aan de orde stellen?
 • wat is een goed resultaat van het gesprek?
 • welke inhoud moet er in elk geval besproken worden om tot dat resultaat te komen
 • verloopt het gesprek altijd in een vaste volgorde of niet?
 • welke hulpmiddelen gebruikt de adviseur bij het gesprek (tekeningen, schema’s in een brochure bijvoorbeeld)?
 • wat is er doorgaans aan informatie van de klant bekend, is er bij voorbeeld al een dossier
 • hoe lang duurt het gesprek?
 • welke gespreksstijlen kan een adviseur hanteren om haar doel te bereiken?
 • wat zijn daarbij belangrijke vaardigheden?
 • wat zijn de verschillen in gedrag tussen een ervaren adviseur en een beginner?

Als je in kaart hebt gebracht wat de adviseur allemaal goed moet doen, kun je samen beter bedenken wat er fout kan gaan. Soms kom je juist sneller tot de kern door eerst te bespreken wat de grootste valkuilen zijn. Docenten en ervaren adviseurs die goed in staat zijn om professioneel te reflecteren, weten waar minder competente adviseurs de mist in gaan, waar dat aan ligt en wat daarvan de gevolgen zijn.

Achtergrondkennis nodig om leerdoelen te formuleren

Oorzaken voor gedrag met een negatief effect kunnen liggen in:

 • gebrek aan inzicht in de eisen aan een goed advies
 • een tekort aan juridische of financiële kennis
 • de attitude van de adviseur die haar klanten te weinig respecteert of hun voorkennis onjuist inschat
 • slecht ontwikkelde basale gespreksvaardigheden als luisteren, samenvatten, doorvragen
 • werkcultuur binnen het kantoor waarin druk waarin druk wordt uitgeoefend om een deal te maken of negatief over klanten wordt gesproken
 • tijdgebrek

Dit is achtergrondkennis die je nodig hebt bij het formuleren van de leerdoelen. Aan een negatieve cultuur kun je weinig doen in een training. Voor het verwerven van inzicht in regels en wetten is een video niet zo geschikt, maar je kunt cursisten wel gevoelig maken voor de gevolgen van gebrek aan inzicht.

Kijken naar klanten

En hoe gedragen klanten zich? Vraag ook uitvoerig naar wat de tegenspelers van de adviseur doen. Vaak is het een paar dat een hypotheek komt afsluiten. Onderling hebben zij ook hun dynamiek. Hoe komen zij zo’n gesprek binnen? Zijn ze open en eerlijk of laten ze hun lijken in de kast hangen en schuiven ze hun schulden onder het tapijt? Zijn ze überhaupt bereid om zich in de materie te verdiepen?

Heb je ook de klantkant geïnventariseerd, dan heb je voldoende inzicht in de interactie om de leerdoelen te formuleren. Dit zijn ze geworden.

Het hoofddoel is dat de adviseur een goede samenwerkingsrelatie met de klanten opbouwt waardoor de klanten zich bewust worden van de inkomensrisico’s die zij lopen en ze open staan voor een passend pakket om inkomensrisico’s af te dekken.

Onderliggende doelen

 1. Zorgvuldig luistert naar de klanten, doorvraagt en neutraal samenvat om een beeld te krijgen van de mogelijke risico’s en van de risicobereidheid van de klant
 2. De besproken risico’s op een tactvolle manier weegt, de klanten helpt om de risico’s realistisch te beoordelen en alle ruimte geeft om zelf een afweging te maken
 3. In het gesprek rekening houdt met en ruimte geeft aan zoeken naar overeenstemming tussen partners
 4. De verkregen informatie gebruikt om oplossingen te bedenken die correct aansluiten bij zowel de (financiële) situatie en werk- en levensomstandigheden als de risicobereidheid van beide partners
 5. Oplossingen toelicht op een detailniveau dat voor de klanten voldoende begrijpelijk is om de oplossingen zelf te beoordelen op geschiktheid voor hun situatie

Het zal duidelijk zijn dat de adviseur in het gesprek behoorlijk wat kennis moet inbrengen van wettelijke regelingen, uitzonderingen, verplichtingen, bedragen en verzekeringsproducten. Zelf paraat hebben en snappen is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen bepalen wat voor deze klanten relevant is en om dit helder te kunnen uitleggen.

Stap 2 Didactische analyse

Voor je aan het scenario gaat beginnen, bespreek je met de opdrachtgever en de docenten hoe de video ingezet gaat worden in de leeromgeving. De docenten van SCFB wilden graag een strakke structuur met “hoofdstukken” waarin een nieuw onderwerp wordt aangesneden en eindigt et een cliffhanger. De docent klikt op Pauze aan het eind van het hoofdstuk en stelt een vraag. Komt hij tijdens de les in tijdnood, dan laat hij een inkomensrisico schieten. Over dit soort didactische keuzes meer in de volgende post van deze serie.

Het spreekt voor zich dat niet het hele gesprek getoond hoeft te worden, want dat duurt in de praktijk 1,5 uur. De leerdoelen gaan niet over de keuze van de hypotheekvorm, dus dat wordt als een gegeven gepresenteerd aan het begin. De cursisten krijgen vooraf een overzicht van de financiële situatie. Dan hebben ze genoeg aan een introductiescène van de setting en de personages. Vervolgens komen de inkomensrisico’s één voor één aan bod met een kritische sleutelsituatie. We hebben in dit geval gekozen voor een open einde vanuit het idee dat de cursisten als oefening een dialoog schrijven waarin de adviseur het gesprek afrondt met een advies over passende maatregelen die Ab en Jacq zullen aanvaarden.

Je bent nu voldoende voorbereid om het scenario te schrijven.

Stap 3 Scenario schrijven

Je gaat nog niet meteen dialogen schrijven. Je hebt eerst personages nodig en een setting. Er komt een paar dat een huis gaat kopen op gesprek bij een adviseur. Wat zijn dat voor mensen, wat voor huis willen ze kopen, hebben ze eigen geld, kinderen, wat voor werk doen ze? En wat is de adviseur voor iemand? Bij het bedenken van de personages houd je rekening met herkenbaarheid voor de cursisten. Zij moeten zich kunnen identificeren met de adviseur, haar werkomstandigheden herkennen en de klanten als “normale” klanten ervaren.

Tegelijk wil je er wel spanning in leggen. Van een paar dat uitstekend in de slappe was zit, allerlei risico’s met gemak kan opvangen en alles direct begrijpt, is niets te leren.

Wie is de adviseur?

De adviseur is een jonge vrouw, slim maar onervaren en een beetje afstandelijk. We noemen haar Roos.

Roos

Dat Roos het vak nog maar kort uitvoert, maakt het logisch en acceptabel dat ze op elk leerdoel wel een overtreding maakt. Ze heeft het echter wel in zich om een goede adviseur te worden, als ze zich wat warmer gaat opstellen. Daarom laat ze op een aantal momenten in de film ook effectief gedrag zien waarmee ze een eerdere fout rechtbreit of gewoon een issue helemaal prima oplost. Een instructiefilm is immers pas interessant als de kijker verrast wordt door goed en minder goed gedrag en helemaal als er over te discussiëren valt.

Wie zijn de klanten?

Het paar moet leuk zijn. Een beetje vreemd kan natuurlijk prima, maar ze moeten wel sympathie opwekken. En graag met wat risico’s! Dus kopen ze een vrij duur huis, is vrouw Jacq freelancer, maar wel één die ook in crisistijd uitstekend verdient en kan man Ab zijn baan in de bouw juist verliezen, zijn er kinderen waarvoor een studie betaald moet worden, is de man al een keer gescheiden, doet hij heel voorzichtig aan een gevaarlijke sport en verwacht hij dat zijn moeder hem binnenkort een fors bedrag nalaat. Genoeg om boven tafel te vragen en om de kijkers mee op het verkeerde been te zetten.

AbJacq

Kill your darlings!

Hier ligt het gevaar van de fantasie op de loer! Stel je open voor feedback van je inhoudsdeskundigen en laat hen je darlings killen. Je maakt het namelijk gauw te dol.

Leg de verantwoordelijkheid voor de vakmatige kant bij hen. Zij kunnen een financieel plaatje opstellen met de hypotheeksom, inkomsten, maandelijkse lasten, spaargeld, te betalen alimentatie en dergelijke. Deze gegevens verwerk je correct in het scenario.

Nu heb je genoeg stof om de eerste versie van het scenario te schrijven. Dit laat je lezen door het comité van inhoudsdeskundigen, je spreekt hun correcties door zodat je goed begrijpt wat er achter zit en checkt weer of alles consistent is na je veranderingen.

Houd rekening met twee leesrondes. Neem de laatste versie mee naar je opdrachtgever en houd een live leessessie waarin ieder een rol op zich neemt. Docenten zijn geen acteurs maar kunnen wel aanvoelen of het authentiek bekt.

Stap 4 Productie

Terwijl het scenario wordt bijgeschaafd, kies je een locatie en plan je een draaidatum. In dit geval konden we gebruik maken van het kantoor van de opdrachtgever. Voor een film van een half uur moet één dag genoeg zijn voor repetitie en opname. Dat lukt alleen als je crew goed is voorbereid. De acteurs kennen hun tekst. De camera- en geluidsman hebben de locatie gezien en weten wat ze aan spullen moeten meenemen en hoe ze die kunnen opstellen.

Werk altijd met professionele acteurs. Ik heb uitstekende ervaringen met Kapok in Amsterdam. Je stuurt hen een goed profiel van de personages die ingevuld moeten worden. Denk aan sekse en leeftijd en kenmerkende eigenschappen. Zij sturen je dan foto’s of promomateriaal van de acteurs die hen geschikt lijken. Je kunt je opdrachtgever mee laten kiezen.

Is het scenario goedgekeurd, dan stuur je het door naar de acteurs die gecast zijn. In dit geval had Roos een forse kluif aan haar tekst met allerlei adviesjargon, lange stukken uitleg over WIA en ontslagrecht en bedragen die moesten blijven kloppen. En ook de klanten Ab en Jacq hadden zware rollen met veel tekst.

De cameraman, Marc van Seters, is zelf ook trainer en kan goed meedenken. Zijn collega Peter bedient de tweede camera en houdt zich bezig met het geluid.

Stap 5 Opnemen

Samen repeteren

Hoewel de docenten die met de film werken het scenario hadden gelezen en goedgekeurd, is het toch verstandig om hen ook aanwezig te laten zijn bij de repetitie. Ze kunnen dan zien hoe het wordt. Uiteraard zijn grote wijzigingen niet meer mogelijk, maar je geeft hen de kans om accenten te verleggen. Ze leggen contact met de acteurs en gaan een beetje van hen houden. Dat is wel fijn, want ze moeten nog heel vaak naar deze mensen kijken tijdens de training die ze geven. Je maakt hen optimaal medeverantwoordelijk, waardoor ze volledig achter de film staan.

Tijdens de repetitie wordt er vast een stukje gefilmd en geluid opgenomen, zodat de cameraposities en alle instellingen gecontroleerd kunnen worden.

Luister ook goed naar de acteurs. Als ze goed zijn, hebben ze zich ingeleefd in hun personage en begrijpen ze waar het in de film om draait. Dan komen ze met tekst- of spelsuggesties die hun mensen nog echter maken.

And…shoot!

Als het goed is, gaan de opnamen nu vlekkeloos. Natuurlijk wel balen als er net een dikke bus langsrijdt. Dat hoort erbij, gewoon aanvaarden en overnieuw doen. Dit is het grote voordeel van professionele acteurs. Ze kennen hun tekst, kunnen improviseren en kunnen zelf iets anders verzinnen als wat je eerst bedacht hebt niet goed werkt, en doen het zonder morren vijf keer over, mét dezelfde tekst. Onze acteurs deden het fantastisch*.

Stap 6 Monteren

Als alles erop staat ligt de bal bij de editor. In onze casus heeft Marc van Seters de film ook gemonteerd. Op basis van het script snijdt hij de opnamen in elkaar zodat steeds de belangrijkste acteur goed in beeld is. De opdrachtgever kan eerst een proefmontage bekijken en meedenken over de keuze van shots.

Stap 7 Docenten voorbereiden

De film is klaar! Nu gaan de docenten hem in gebruik nemen. Soms hebben docenten nog weinig ervaring met de inzet van een instructiefilm, of zijn ze nog niet gewend om vaardigheden te trainen. Wordt een film in een blended omgeving gebruikt waarin de cursisten de film eerst online kunnen bekijken, dan is het belangrijk dat daar een weloverwegen didactisch ontwerp achter steekt.

Mijn advies is om met de opdrachtgever te bespreken of je naast de film ook een draaiboek voor de training mag opleveren. Dat draaiboek kun je inzetten in een workshop Didactische werkvormen met een instructiefilm voor de docenten. Gezamenlijk schaaf je in die workshop het draaiboek bij. Je kunt samen voorspellen hoe cursisten op de film gaan reageren en oefenen hoe je die reacties verrijkt tot een leerervaring.

Je kunt als makers alles doen om goed leermateriaal op te leveren, maar de inbedding in een leerscenario en vervolgens de begeleiding door de docent maken er een goede opleiding van.

In de volgende aflevering kijken we naar de film als scharnier in een blended training.

* De acteurs: Roos – Saskia van der Schaaf, Jacq – Saskia Rinsma, Ab – Peet Hoffmans

 

Multimedia toepassen in een online presentatie

In een webinar vertel je een verhaal om je boodschap te verpakken. Zo blijft hij beter hangen. Hoe doe je dat? Met beeld, en jouw stem natuurlijk. Het komt – onder andere – aan op aantrekkelijke slides. Het loont om tijd te investeren in het snappen van de belangrijkste ontwerpprincipes. Doe mee aan onze spoc (small private online course) waarin je leert om krachtige slides te maken.

Wat leer je?

watenhoespocslides600

Klik om te vergroten

Hier zie je welke stappen je leert zetten om aantrekkelijke slides (of een Prezi) te maken. Om je voor te kunnen stellen waaraan we gaan werken, kun je de pdf downloaden. Voor elke stap heb ik een slide gemaakt.

Stappen in beeld

Hoe leer je?

Delen en bespreken

In de afbeelding hierboven zie je dat we verschillende manieren van leren afwisselen. De basis is een cursus in Moodle. Ik nodig je uit om een presentatie waar je op zit te zwoegen in te sturen. Dan komen we samen in een webinar. We geven elkaar feedback op intuïtie. We zijn ten slotte allemaal ervaren beeldkijkers. Al pratend over de slides ontdek je al een aantal principes. Je verlaat het webinar met drie suggesties die je meteen kunt toepassen.

Doen met uitleg erbij

Je gaat verder met je eigen presentatie met een online les waarin de principes getoond en uitgelegd worden.

Nog een keer delen

We organiseren een tweede feedbackronde; nu online in een Workshop. Hierin probeert ieder zo goed mogelijk de ontwerpprincipes toe te passen zodat de suggesties nog precieser worden. Je poetst nog één keer aan je slides.

Live uitzenden

We ronden de spoc af met een webinar waarin iedere deelnemer een onderdeel van haar presentatie geeft. De feedback die je nu krijgt, zal je een lekker gevoel geven voor als je voor het echie gaat.

Deelnemen? Stuur me een mail: post[at]helderenwijzer.nl.

Slides zijn belangrijk, maar slechts een onderdeel

Deze spoc is onderdeel van ons programma:

voorkantpdf
Je komt pas echt binnen bij je publiek als alle onderdelen elkaar versterken:
de kern van je boodschap, een spannend verhaal, expressie die bij je past in stem en gezicht, die slides en ten slotte nog de techniek bedienen.

Download de presentatie voor een overzicht van de inhoud in beeld.

 

 

 

 

Easy upload of video in Moodle; PoodLL as solution?

isaonscreen.007“How am I doing?”

This is something a learner wants to know when she is practicing communication skills. She doesn’t want to wait for a face-to-face workshop to get feedback on her progress. And she doesn’t have to, because there is so much you can do online! As a designer of a blended skills training you need tools to facilitate it. An easy and secure upload of video is the most important condition. In Moodle you can use PoodLL. Let’s see how this works.

Learning how to present via webcam

First a little information on our context. My colleagues of BestBlend are working on an online learning program for professionals who want to host a smashing webinar or give a riveting online presentation. They will speak with an audience through their webcam. There is quite a lot to learn here. Keeping your audience focused is a much bigger challenge if you as presenter are only virtually present.

Our program is built with four blocks:

 1. What are you going to tell and how? What is the essence of your story? What storyline and metaphores will work best?
 2. How do you express yourself as a presenter? This is all about you, your voice, your non-verbal behavior, your “presence”.
 3. How do you visualize your story? Is it only your audience is looking at or do you tell the story with captivating slides and video clips? And how do you interact online?
 4. How to combine it all? How to use your new presentation skills while you are operating  the software? This could be Adobe Connect, WebEx or just Skype.

Use video to feel closer to each other

We as trainers will be socially present in the online environment. Our aim is to make the participants feel we are with them, although all contact will be virtual. One of the ways to keep in touch, is to present important steps in the program on video. Participants see us present online and will use our behavior as a model. So, we as trainers, will profit from an easy way to upload our clips.

Participants show their skills on video

But, we as trainers are not the most important target group for the easy video upload solution. Our participants are! The second block, that focuses on expression, will lean heavily on submitting and discussing videoclips of participants’ performance. In thoe other blocks we will use at well. Whether your story really works, will only become clear if you tell it to an audience.

Our program is mostly based on a social learning strategy. Something like this

Figure borrowed from http://performancetechnologists.blogspot.nl/2013/05/impacts-of-social-media-on-learning.html; very good articles on the benefits and pitfalls of learning from social media

The coach looks at the participant’s performance, discusses with him – and if he wants that, also with peers – what his most urgent learning points are. The coach will explain, in an online conversation (Adobe Connect) what makes his behavior attractive, distractive, boring, crystal clear or incomprehensible. If there is real agreement on the learning goals, the participant will be offered examples and guidelines and exercises to practice. Soon there will be a second version to show and review.

As the participant’s ambition is to present through the webcam, it is rather obvious if he submits his work via online video as well. We will do this synchronously. Then the coach and maybe peers are watching while the learner is presenting. This has value because it’s always more exciting if you know that you’re being watched. Also, the viewers can give there first impressions. This however, we reserve for a moment near the end of the learning curve. Because for practicing the learner must be able to record, watch and evaluate, throw away and record again, until he thinks it will not get better and he needs feedback.

How to facilitate recording and submitting video?

We know that anything that makes a participant think or doubt his next step in an online environment, will take the dynamic out of the learning process. The attention should not go to searching for the right button but to “How can I apply the feedback I just received in my next attempt to make a catchy performance?”

Why is it such an issue? Everybody takes videos with his smartphone or tablet and throws them on Facebook or Twitter! Looking at my own learning curve regarding uploading video, it was remarkably short. I am already so familiair with how interfaces work that I can’t even remember thinking consciously about “Oh my, what to do next?” Even switching from iPhone to Android was no big deal.

Moodle is not Facebook

facebookAn online environment like Moodle somehow isn’t like Facebook. On Facebook it doesn’t matter which device or platform you use or which players you have installed. Behind the screen Facebook converts the video to a format that will work on practically every device. Facebook talks to your device, recognizes the configuration and spits out the right file format. No “Oh shoot, Flash doesn’t work on an iPad”, or “Jeez, a mov file can only be played by a Mac, unless people install Quicktime”.

(Too?) many options

Moodle has many different ways for participants to show a videoclip. First of all, there has to be a container to put it in. Participants with the role of student can not just dump their video anywhere. There has to be a learning activity where they are invited to do this. Could be a Forum, Assignment, Wiki or Workshop. I will not go into the differences here. Let’s think of a Forum where participants share a video with their coach and peers and gather feedback from them. In a Forum they can make a post, and then:

 • Use the Add media button in the editor
 • Upload a video file as an attachment
 • Use a plug in like PoodLL Anywhere (more about that later)
 • Upload the video to Vimeo or YouTube and link or embed the video
 • Link to a file in their personal Dropbox

What criteria we think are important?

All these options have their pro’s and cons. Criteria one could use to evaluate these options are:

 1. Is it easy? Not only for software-savvies, but also for hesitant software users?
 2. Is it secure? A participant wants to be absolutely sure that no one will ever accidentally find his video.
 3. Does the video play everywhere, even on iPads (no Flash) without installing extra’s?
 4. Does the video play smoothly with good sound?
 5. Is our server not overloaded with data within a few weeks?

My plan is to discuss all options and hold them against the criteria.

In this post I would like to zoom in on the PoodLL Anywhere plug in for Moodle. Here’s a short screencast:

What do you think?

Before I will give any comments, I want to see how my colleagues experience working with it. But, I need to warn them for a little something.

As you saw, the PoodLL Anywhere plug in sits in the Moodle editor. The editor is everywhere in Moodle, whether you are creating a Page or Book (not for students) or a Forum post, Wiki page or handing in an Assignment (for students). That’s why the plugin is called PoodLL Anywhere! When I was recording I was in doubt about showing a small Moodle thing or not. This is really something an unsuspecting participant will choke on.

If you have just logged into Moodle, open a Forum, and start a new post, the editor looks like this:

Editor collapsed

Editor collapsed

Now where are the PoodLL icons?

Editor expanded

Editor expanded

You have to click on the icon in the upper left corner to expand the editor and make the PoodLL icons appear. When Moodle 2.5 was introduced this collapse/expand feature was supposed to make editing easier…

Well, let’s forget about this sidestep and see how my colleagues like this little PoodLL. In my next post I wil give a review.