Feedback van wildvreemden is eng, of juist veilig?

 Ik vond het opwindend en zenuwslopend om mijn ideeën in te sturen. Ik was nerveus over wat voor soort feedback ik zou krijgen. Dat was gelukkig positief.

Niet weten wie het zou reviewen gaf extra druk.

Het was wel een nuttige oefening om je ontwerp aan een onbekende collega voor te leggen.

Doordat ik zelf probeerde zo goed mogelijk feedback te geven, zag ik de zwakke plekken in mijn eigen werk.

Dit zeggen deelnemers aan de MOOC Blended Learning. Getting started over hun ervaring met peer feedback op hun inzending.

Ik heb zelf ook deelgenomen. Zo ziet de MOOC van Futurelearn eruit.

futurelearnpagina

In de een-na-laatste week van de MOOC kregen we de opdracht om een eigen ontwerp voor blended learning in te sturen, dat dan door andere deelnemers van feedback zou worden voorzien. Natuurlijk heb ik zelf ook een ontwerp ingestuurd. De kans op nuttige suggesties laat ik niet lopen. Die zou ik liefst van de docenten krijgen, maar ik begrijp dat dat er in zo’n gratis MOOC niet in zit.

Het is interessant om de verschillende reacties op het peer feedback proces te lezen. Zelfs als deelnemers nog geen feedback hebben gekregen, rapporteren ze in het forum positieve effecten.

Peer feedback kan sociaal leren op zijn best zijn. In deze MOOC werkt het goed doordat de hele procedure goed gestructureerd is, ingekleed met veiligheidsmaatregelen en past bij het onderwerp en de doelgroep. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom een beknopt overzicht van de stappen.

Stap 1 De opdracht maken

De video’s en discussieopdrachten in week 4 (op 5) gaan over feedback en assessment. We zijn dus al in de stemming als we de opdracht krijgen om zelf een ontwerp van blended learning in te sturen en elkaars werk te beoordelen. ‘We’ zijn mensen die zelf onderwijs ontwikkelen en geven en al ervaring hebben met feedback geven aan studenten.

De richtlijnen voor de taak zijn duidelijk: ‘Ontwerp een blended learning activiteit van 1 tot 3 uur. In minstens 30% van de tijd moet gebruik worden gemaakt van technologie.’ De kopjes, zoals ‘Titel’ en ‘Leerdoel’ zijn gegeven.

Eerst insturen, dan pas werk van anderen zien

Ik wilde meteen ontwerpen van anderen bekijken, maar dat kon pas nadat ik zelf mijn opdracht had ingestuurd. Slim, want ik voelde me gestimuleerd om meteen in te sturen. Niet zozeer om snel feedback te krijgen op mijn ontwerp, maar uit nieuwsgierigheid en om me te kunnen meten met anderen.

Stap 2 Zelf reviewen

Voordat je begint met reviewen, krijg je een waarschuwing te lezen: ‘Wat betekent het om feedback te geven? Het kan een lonend proces voor je zijn om het ontwerp van een andere deelnemer te reviewen, omdat je veel kunt leren van alternatieve aanpakken voor de taak die jij net hebt gedaan. Je review zal ook voor die andere deelnemer waardevol zijn. Maar houd in het achterhoofd dat er een diversiteit aan ervaringen en contexten is in deze cursus, dus, ook als het voor jou onbekend is, probeer de beste feedback te geven die je kunt en geef meer dan één deelnemer feedback.

Voor de feedback krijg je een formulier aangeboden, met heel gerichte vragen. Deze hebben mij erg geholpen. Ze richten je aandacht en je gaat echt meedenken om het ontwerp te verbeteren.

Niet alleen zo’n advies vooraf, maar ook die vragen zijn cruciaal voor een goed feedbackproces. Het lijkt een klein dingetje, maar het is fijn dat er een invulveld onder elke vraag staat. Dan vergeet je niets.

Ik vond het heel leuk om te doen en ik heb er een stuk of vier gedaan. Later ook nog één via de mail van een Nederlandse deelnemer die aangaf nog te wachten op feedback.

Stap 3 Feedback ontvangen

Zo ziet de feedback eruit die ik zelf heb gekregen.

feedback ontvangen

Toch een geruststelling dat het commentaar positief is.

Zoals je ziet, staat de naam van mijn reviewer erboven.  Ik vind dat prettig. Als je weet dat je naam erbij staat, ben je zorgvuldiger. En, als ik iets over de feedback wil vragen, kan dat gewoon. Ik kan ook weer feedback aan Maria Delgado geven, door op Yes te klikken bij de vraag ‘Was this review helpful?’ Komt dat in Maria’s inbox? Weet ik niet. Jammer genoeg heb ik niet van anderen gehoord of ze mijn feedback nuttig vonden.

Stap 4 Reflecteren

Deze MOOC is door échte onderwijskundigen ontwikkeld, dus moeten we na elke opdracht reflecteren. We krijgen deze vragen: ‘In deze stap lees je de feedback die je hebt ontvangen op je opdracht. Heeft deze feedback je geholpen om het onderwerp te begrijpen? (Ja.) Zie je problemen met de manier waarop je je ideeën hebt gepresenteerd? (Nee.) Is alle feedback duidelijk?’ (Ja.)

Feedback van onbekenden is veilig

Daarna wordt ons nog gevraagd om op het proces te reflecteren in een forum: ‘Heb je het ontwerp bijgesteld en hielp de feedback daarbij?’ Als ik de input scan, zie ik dat de meeste mensen tevreden zijn. Ze zijn dankbaar voor de ontvangen commentaren en vinden het bijzonder dat een vreemde de tijd neemt om over hun ideeën na te denken, al is het maar een paar minuten. Sommigen vinden het heel spannend om niet te weten wie gaat reageren.

Mijn reflectie is dat ik het juist veilig vind dat een vreemde feedback geeft. Ik ben blanco, heb geen verwachtingen van de persoon die mijn verhaal geserveerd krijgt. Als ik feedback krijg van een bekende vind ik dat veel spannender. Ik ken hun voorkeuren of stokpaardjes. Het kost me dan meer moeite om de persoon van de zaak te scheiden.

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn: EB heeft een klacht en weet ook raad:

I had quite some difficulty reviewing other submissions, unfortunately. I did a couple, but they were all quite unclear, unstructured and not done according to the assignment. Maybe it’s an idea for the future to structure the assignment a bit more by having several text entry boxes, each reflecting part of the assignment. This would then also be easier to peer review, which could be better assessed by adding a rubric.

Feedback verwachten helpt al

Veel mensen geven aan dat ze in de week na de opdracht nog geen feedback hebben ontvangen. Het systeem koppelt automatisch peers aan elkaar, maar kennelijk wordt er meer werk ingestuurd dan bekeken. Dan toch heeft de opdracht veel opgeleverd. Men gaat niet alleen beter nadenken over het ontwerp zelf, maar ook over de formulering ervan. Je wilt dat die onbekende ander begrijpt wat jou voor ogen staat.

Feedback geven nog meer

En kijken naar het werk van anderen, die je niet kent, maar wel zou kúnnen leren kennen, is dus ook leerzaam. Treffend dat een deelnemer het ziet als werk voorleggen ‘aan een onbekende collega’. Mooi dat deze MOOC deelnemers het gevoel geeft collega’s te zijn. We willen allemaal mooi onderwijs maken met slimme inzet van technologie en dat geeft een gevoel van verbondenheid.

Is het uit te breiden naar een community?

Diana Laurillard, de hoofdagent van de MOOC, wil een online community organiseren waarin al deze collega’s die juist niet met elkaar samenwerken, ontwerpen kunnen voorleggen. Door het enthousiasme over de peer feedback denkt ze dat haar wens ook bij anderen leeft. Ik twijfel daaraan. Volgens mij is de structuur van zo’n MOOC noodzakelijk.