Generale.nu, beste blend voor leren presenteren

De beste blend als ambitie

Anderhalf jaar geleden heb ik een clubje mensen bij elkaar verzameld met als doel om de beste blend voor presenteren te ontwikkelen. Wat ons bond was een zoektocht naar de beste blend van leeractiviteiten, live en online, met inzet van digitale tools om een super effectief leertraject te ontwikkelen, voor presenteren. Ook wilden we van elkaar leren. We hebben de beste blend ontworpen:

Klik om naar de site te gaan

Klik om naar de site te gaan

Zoals dat gaat met een groepje vallen er mensen onderweg af. Uiteindelijk waren we met zijn drieën over: Kristin Dekkers, Quirine Melssen en ik.

Waarom is generale.nu de beste blend voor wie wil leren presenteren?

Generale.nu is geen lange standaardtraining, maar de kortste weg naar je doel.

Olifantenpaadje_manmetkoffer

.nu

Je kunt meteen een sessie boeken om een presentatie te oefenen die je al heel snel moet geven. Dat blijkt uit ons logo. Hiermee sluiten we aan bij het feit dat mensen tijdens de voorbereiding leervragen krijgen; vaak last-minute, dus moet er ook last-minute hulp te krijgen zijn. Er is dan geen tijd meer om op zoek te gaan naar een training die pas over een maand wordt gegeven. De deelnemer houdt een generale repetitie met zeer deskundig publiek bestaand uit Quirine, Kristin of ik.

Online

De kortste weg is online. Een online sessie is het makkelijkst ingepland. Geen reistijd voor coach of deelnemer. Het kan ook ‘s avonds, of ‘s ochtends tijdens filetijd. We werken gewoon met Skype. De meeste mensen zijn daarmee vertrouwd. Het programma is vaak al geïnstalleerd, dus geen gedoe. De presentator opent zijn slides en deelt zijn scherm. Zo geeft hij zijn presentatie. De coach luistert naar het verhaal en naar de stem, kijkt naar zijn expressie en naar de slides. Onze deelnemers geven aan dat fysieke nabijheid niet nodig is.

Eigen presentatie

Het doel is om de presentatie die de deelnemer, misschien morgen al, moet houden, zo goed mogelijk te maken. Dus werken we alleen daaraan. Natuurlijk leer je veel van het kijken naar presentaties van anderen. Zo zijn de meeste trainingen van een dag in een klasje ook opgebouwd. Maar de niveauverschillen zijn vaak groot. Dan heb je niet altijd zin om te kijken naar en feedback te geven op het werk van een ander. Dat is niet de kortste weg. Het gaat je om jouw presentatie en jouw vaardigheid. En hoeveel concrete tijd krijg je daarvoor in een groep met een man of tien? Bij generale.nu is alle aandacht van de coach voor die ene deelnemer.

Eigen leerpunten en alleen die met het meeste effect

Soms weet een deelnemer precies wat zij nodig heeft: ‘ik weet niet hoe ik goede slides moet maken’, of ‘ik hoor vaak dat ik slecht te verstaan ben’. Uiteraard ligt de focus van het feedbackgesprek dan daar.

Als de deelnemer een flink stuk van zijn eigen presentatie geeft, komt er natuurlijk meer aan het licht waar aan gewerkt kan worden. Mensen hebben nu eenmaal blinde vlekken. De tijd van de oefensessie is echter maar een uur en ook de tijd naar de presentatie is kort. Wij streven er daarom naar om die punten te bespreken en oefenen die zichtbaar en voelbaar effect opleveren. Dat zijn kleine gedragsveranderingen die voor de deelnemer haalbaar zijn. Wil de deelnemer meer, dan kan hij natuurlijk een vervolgsessie boeken.

Geen theorie

We dragen geen theorie over. De deelnemer hoeft ook helemaal niets voor te bereiden. Bij de start van de sessie worden de leerwensen en de doelgroep van de presentatie besproken en dan steekt de presentator van wal. Hij doet een deel van zijn verhaal, of alles. Daarna leidt de coach een leergesprek met oplossingsgerichte feedback. In de chat maakt ze aantekeningen die ze na afloop aan de deelnemer stuurt. Zo kan hij zijn verbeterpunten nog eens nalezen. Bij de verbeterpunten geeft de coach wel uitleg, maar niet meer dan noodzakelijk om ze te kunnen toepassen.

De coaches bereiden ook niets voor. We maken samen ter plekke hetzelfde mee en praten alleen daarover.

Drie coaches met elk hun eigen deskundigheid die een stevige basis delen

Terwijl je een presentatie aan het voorbereiden bent, kun je natuurlijk collega’s om feedback vragen. Maar, zij hebben het druk en zeggen al snel ‘Goed hoor, succes!’ Kunnen ze zien wat jij nodig hebt en uitleggen hoe je het beter doet, of beginnen ze over inhoudelijke zaken die alleen maar afleiden? Een neutrale coach die geen enkel belang bij jouw presentatie heeft, behalve dan jou laten schitteren met wat je in huis hebt, is het beste. En dat zijn wij.

DSC00002

Kristin is sterk in de kern vinden, in gesprek met de deelnemer. Wie een presentatie geeft, denkt vaak dat hij wel weet wat de belangrijkste boodschap is, maar toch blijkt die vaak verstopt in een wirwar van details of gedachten die óók interessant en belangrijk zijn. Kristin pelt dat allemaal af.

Quirine is operazangeres, stemcoach en regisseur. Met haar ervaring laat zij presentatoren voelen hoe anders – met veel minder moeite – ze hun stem kunnen gebruiken en tegelijk ontdekken dat er een wereld van expressiemogelijkheden is, waar hij nog nooit geweest is. Ik heb het zelf ervaren. Na 25 jaar publiek optreden klink ik eindelijk normaal en niet meer als een overspannen schooljuffrouw.

Zelf ben ik sterk in het ontwerp van slides. Vanuit mijn verleden als uitgever ben ik creatief en kritisch. Ik zie alles wat aantrekkelijker kan, maar bespreek alleen wat echt belangrijk is: functie, eenvoud, harmonie, ritme en emotie.

Alledrie hebben we ook een goed niveau op de deskundigheid van de anderen. Dat is logisch, want stem kan niet zonder sterk verhaal en zonder goed beeld. Het maakt in principe niet uit wie van ons je coacht, tenzij je echt alleen aan een bepaald aspect wilt werken.

De kortste weg leidt naar de toekomst; oplossingsgerichte feedback

Even belangrijk als onze deskundigheid is onze methodiek: ‘oplossingsgericht feedback’. In de woorden van Kristin:

Om onze aanpak goed op het doel te richten, verkennen we: als je dit straks kunt, wat gaat dat voor verschil maken? En wat nog meer? En als dat allemaal zo werkt, wat zal daarvan het gevolg zijn? Binnen 10 minuten raak je de echte motivatie van de deelnemer. Zoals een taxi die klaar staat op een luchthaven: doordat de chauffeur vraagt “Waar wilt u naartoe?” gaat de reis direct de goede kant op. Ook kom je snel ter zake. De taxi-aanpak werkt beter dan de vraag: “Waar komt u vandaan?” en “Hoe komt het, dat u zo ver van huis bent geraakt?”

Het gaat er dus niet om wat wij als coaches zien en horen, maar om de motivatie die de deelnemer voelt om zijn boodschap te delen met zijn publiek. Daar gaan we naar op zoek en we helpen bij het bereiken van dat doel.

Ontspannen leersituatie

We geloven dat in een ontspannen en vrolijke sfeer het beste geleerd wordt. Daarom werken we 1-op-1. We hebben dan de meeste controle over de sfeer en over de veiligheid van de feedback. Dat we alleen praten over het nu en straks maakt het ook luchtig. Daarmee modelleren we de sfeer die de presentator straks met zijn eigen publiek wil oproepen.

Waarom nu juist presenteren?

Tot slot wil ik reclame maken voor oefenen met presenteren. We horen van onze deelnemers dat het effect van een sessie verder reikt dan alleen die ene presentatie. Ze voelen zich zekerder bij een sollicitatie, een acquisitiegesprek, een zware vergadering, een moeilijk gesprek met een collega en bij presenteren voor de camera.

Probeer het zelf uit en boek op Generale.nu.