Docenten verplichten of verleiden om ict-competenties te ontwikkelen?

Op de Onderwijsdagen in november werden alle workshops die over ‘de docent en ict’ gingen goed bezocht. Het is kennelijk een lastig vraagstuk hoe je docenten ‘aan de technologie krijgt’. Voor het vakblad Profiel voor het mbo heb ik een stuk geschreven over een naar mijn idee heel doeltreffende aanpak: van verleiden naar verplichten.

ROC Novacollege zet ‘Informatie Specialisten Onderwijs’ in die docenten op hun werkplek opzoeken en leervragen proberen op te wekken om vervolgens klaar te staan met een ‘digitale leerlijn voor docenten’. Op een Wikiwijssite wordt op een heel praktische manier uitgelegd wat je met video, social media of gewoon met het eigen Nova Portal kan. Naast deze verleidingstactieken loopt een parallel traject: HRM. De vrijblijvendheid gaat er toch echt af. Wat je met ict doet of nalaat wordt in de nabije toekomst meegenomen in het functioneringsgesprek.

Lees het artikel Elke docent ict-competent in Profiel

Kennisnet werkt intussen aan een set ict-bekwaamheidseisen voor leraren. De informatiespecialisten die ik voor het artikel heb geïnterviewd houden dit in de gaten, want het document is waarschijnlijk goed te gebruiken als onderlegger voor het HRM-beleid.

Voor het vakblad Van 12 tot 18 (in opdracht van Kennisnet) ga ik kijken hoe het in het VO staat met de behoefte aan een document met eisen. Ook in dit artikel laten we docenten zelf aan het woord. Waarom is het voor hen belangrijk dat zo’n set er komt?

Kennisnet heeft op LinkedIn een discussiegroep ICT bekwaamheidseisen. Docenten krijgen er daar flink van langs in verschillende mates van strengheid en in weinig uitnodigende bewoordingen. Ik hoop dat we de discussies een andere kant op kunnen leiden. Een landelijk geaccepteerde set met eisen biedt duidelijkheid, houvast om persoonlijke doelen te formuleren. En het biedt hen kansen op ontwikkeling, want geen verplichting zonder facilitering lijkt me.

Als zo’n set er is mag je natuurlijk eigen initiatief verwachten van docenten, maar het helpt wel erg als je bij een collega in je school terecht kan die meer weet dan jij en tijd heeft om met je mee te kijken vanuit de vraag: ‘Leren mijn leerlingen nu echt meer, sneller of fijner als ik digitaal leermiddel X of appje Y ga gebruiken?’. Als de docent experimenteert en evalueert kan hij vervolgens in zijn functioneringsgesprek en/of portfolio laten zien hoe ict-bekwaam hij is.

About Isabelle Langeveld

Geboren in Haarlem, in 1968. Na mijn studie ben ik gaan werken als uitgever voor het hoger beroepsonderwijs. Sindsdien draait alles in mijn werk om: hoe leren mensen? Mijn bedrijf heet Helder & Wijzer. Ik richt 'leeromgevingen' in. Dat wil zeggen dat ik met de opdrachtgever bedenk wat zijn doelgroep nodig heeft aan leerervaringen om zich professioneel te ontwikkelen en taken met beter resultaat en meer voldoening uit te voeren. Ik ontwerp een training of e-learning module, analyseer de inhoud en betrek specialisten bij de realisatie van aantrekkelijke leeractiviteiten. Sinds een jaar of acht werk ik met Moodle, de internationaal gewaardeerde open source ELO waar je heel mooie opleidingen in kan maken. Ik ben bestuurslid van Ned-Moove, de Nederlande Moodle Vereniging.
This entry was posted in Professionalisering docenten. Bookmark the permalink.

Comments are closed.