Helder & Wijzer

Isabelle_zittend

Alles voor een ‘blended’ leerarrangement:

  • Het werk en de doelgroep analyseren om de leervragen te achterhalen en leerdoelen te formuleren
  • Beeldend ontwerpen zodat alle betrokkenen het verhaal voor zich zien en enthousiast worden
  • Schrijven van puntige teksten om van te leren
  • Maken (of laten maken) wat er allemaal nodig is aan multimedia en zorgen dat de cursist online zonder zoeken aan het werk kan in een LMS
  • Implementeren; dat hoort voor mij bij het begin. Wie gaat zich er sterk voor maken dat de cursisten kunnen leren zoals we het bedenken (juiste taken krijgen, coaching, roostering, tijd en middelen etc)
  • Evalueren of het werkt; fijn als het leuk was, nog fijner als iedereen de ontwikkeling ziet
  • Trainen en coachen on the job zodat je zelf goede blended programma’s kunt ontwikkelen en de productie (deels) kunt uitbesteden

Een heldere aanpak met Het Blendwiel

Blended learning zie ik als de beste afstemming van ontwerpkeuzes in leerstrategie (hoe), media om uit te leren (waaruit), groepering van lerenden en begeleiding van docent of trainer (met wie), ruimte (waar), tijd (wanneer) en tools (waarmee).

Lees meer over (Blended) learning met het Blendwiel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *